Samorząd od Serca

Gmina Gogolin wyróżniona tytułem „Samorząd od Serca”. Doceniono inicjatywy na rzecz profilaktyki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania chorobom układu sercowo-naczyniowego, aktywnie wspierane przez burmistrza Joachima Wojtalę oraz  dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia Andrzeja Mrowca.

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się 8 grudnia br. w Warszawie. Wyróżnienie odebrał Andrzej Mrowiec–dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie. Uroczystości towarzyszyła konferencja „Sercowe Warsztaty” podczas której prof. Artur Mamcarz - kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  i dr Monika Łuksiewicz z Kliniki Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie zaprezentowali referaty dotyczące aktywności seksualnej w kontekście schorzeń układu krążenia.

Wyróżnienie zostało przyznane w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ciśnienie  na Życie”. Jest to największa kampania na rzecz profilaktyki kardiologicznej realizowanej pod patronatem m. in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W ramach kampanii wyróżniono 17 samorządów. Warto podkreślić, iż jest to kolejna nagroda przyznana za działania prozdrowotne realizowane w gminie Gogolin.

W 2016 r. Gmina Gogolin, włączając się do kampanii, przygotowała i zrealizowała autorski program w zakresie edukacji i profilaktyki chorób układu krążenia. skierowany do mieszkańców.  „Chodzi o zachęcenie mieszkańców gminy do profilaktyki, regularnej kontroli ciśnienia tętniczego i poziomu cholesterolu we krwi. Chciałbym jednak podkreślić, że Gmina Gogolin od wielu lat realizuje także program „Postaw Serce na Nogi” promujący aktywny styl życia i ruch. W ramach tego programu podejmowane są różnorodne działania prozdrowotne i działania edukacyjne. Warto dodać, że będziemy kontynuować te – jakże potrzebne i oczekiwane przez lokalną społeczność inicjatywy. Bardzo cieszy fakt, że mieszkańcy gminy są otwarci na nasze propozycje i chętnie odpowiadają na zaproszenia do udziału w podejmowanych działaniach  – mówi Andrzej Mrowiec.