Gminny Punkt Konsultacyjny

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, narkotykami, przemocą i nie wiesz co zrobić?

Jak pomóc sobie, komuś bliskiemu?

 

Zgłoś się do bezpłatnego Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień:

 

Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 20

(Ośrodek Pomocy Społecznej - wejście z tyłu budynku)

tel. 77 4666 174

 

Czynny:

Poniedziałek: w godz. 13.00 – 14.00;

Wtorek: w godz. 14.00 – 15.00;

Środa: w godz. 14.00 – 15.00.

Dyżury pełnią:

Teresa Milczarek - psycholog, specjalista terapii uzależnień;

Ludwika Jasik – instruktor terapii uzależnień.

 

Zakres oferowanej pomocy:

  • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób współuzaleznionych ( osoby bliskie, rodzina),
  • motywowanie  osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia  psychoterapii,
  • kierowanie do leczenia specjalistycznego,
  • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru zachowań,
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
  • rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie  wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy,
  • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy,
  • udzielenie informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i zakresów działania służb i instytucji, które są włączone w systemową pomoc dla rodziny.

 

PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ, POMÓŻ SOBIE LUB INNYM!

WIZYTA JEST BEZPŁATNA

 

Punkt funkcjonuje w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Informacje uzyskać można również:

- w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie ul. Strzelecka 20

- w Urzędzie Miejskim w Gogolinie ul. Krapkowicka nr 6 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (pokój nr 6, tel. 774076805).

Pismo do komisji, z wnioskiem o rozpatrzenie opisanej sprawy dot. problemów uzależnień, można również składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Gogolinie - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (pokój nr 6) lub przesłać na adres:

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

ul. Krapkowicka 6

47-320 Gogolin