Dofinansowania

Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Gogolin do wymiany systemu ogrzewania na proekologiczny

Właściciele domów jedno i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwo gazowe, nowoczesnym piecem węglowym lub źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii mogą skorzystać z dotacji z budżetu Gminy Gogolin. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich używanych dotychczas pieców lub kotłów c.o. opalanych węglem. Wniosek należy złożyć przed wymianą istniejącego i zakupem nowego systemu ogrzewania w okresie od 1 stycznia do 15 października danego roku. Dofinansowanie wynosi:

- do 50 % poniesionych kosztów ale nie więcej niż 2 tysiące złotych przy wymianie pieca węglowego na kocioł gazowy, olejowy, zastosowaniu ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła, kolektorów lub ogniw słonecznych,

- do 30 % poniesionych kosztów ale nie więcej niż 1,5 tysiąca złotych przy wymianie pieca węglowego na kocioł opalany ekogroszkiem, peletem lub innym niskoemsyjnym paliwem przy wykorzystaniu kotła z automatycznym podawaniem paliwa stałego z zasobnika retortowego oraz nie posiadającego rusztu do palenia ręcznego.

Dokumenty do pobrania

Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Gogolin do inwestycji polegającej na wymianie starego węglowego systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Gogolin na lata 2015 – 2020.

PDFRegulamin dofinansowania inwestycji polegającej na wymianie starego węglowego systemu ogrzewania na proekologiczny.pdf

Wniosek o udzielenie dofinansowania do inwestycji polegającej na wymianie starego węglowego systemu ogrzewania na proekologiczny

PDFWniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie starego węglowego systemu ogrzewania na proekologiczny.pdf

 

Dofinansowanie ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań służących ochronie powietrza

Osoby fizyczne, bądź reprezentujące wspólnotę mieszkaniową, mogą złożyć w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach wniosek o wypłatę bonu ekologicznego. Wartość bonu wynosi od 1 tysiąca do 3 tysięcy złotych. Dotacja jest udzielana do wymiany kotła c.o./pieca węglowego na kocioł gazowy, kocioł opalany ekogroszkiem, biomasą lub olejem opałowym albo wykorzystanie do ogrzewania elektrycznych urządzeń grzewczych. Dotowane jest również podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do wymiany pieców, termoizolacji, instalacji OZE

WFOŚiGW w Opolu prowadzi nabór wniosków od osób fizycznych w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”. W ramach programu możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć polegających na:

- wymianie źródeł ciepła w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych (kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności (Program EKO-PIEC),

- termoizolacji domów jednorodzinnych, w tym: wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropodachu, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą (Program EKO-TERM),

- termomodernizacji domów obejmującej termoizolację wraz z wymianą źródła ciepła na nowoczesne o wyższej sprawności (Program EKO-DOM),

- zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w domach jednorodzinnych istniejących lub będących w budowie (Program OZE).

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych WFOŚiGW w Opolu