Obrady Zarządu PSORW

W dniach 25-26 listopada 2016 r. w gminie Zakrzew (województwo mazowieckie, powiat radomski) odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). Podczas spotkania omówiono założenia planu działania Stowarzyszenia na kolejny rok.

W Posiedzeniu uczestniczyli Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, pełniący funkcję Przewodniczącego Zarządu, Wójt Gminy Zakrzew Sławomir Białkowski, gospodarz spotkania, Poseł na Sejm RP Ryszard Wilczyński, Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, Wójt Gminy Cekcyn Jacek Brygman, Zastępca Burmistrza Krobii Michał Listwoń, naczelnik Urzędu Miejskiego w Strumieniu Ewa Kuboszek-Owsiany oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie: naczelnik Krzysztof Reinert oraz inspektor Monika Buk.

Plany Stowarzyszenia na kolejny rok.

Podczas Posiedzenia Zarządu, które odbyło się w siedzibie Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie, wypracowano założenia planu działania Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi na 2017 rok. Członkowie Zarządu jednogłośnie ustali, iż aby utrzymać harmonogram prac nad Siecią Najciekawszych Wsi (SNW) konieczne jest spotkanie z włodarzami tych gmin, których wioski kandydują do Sieci. Spotkanie takie zaplanowano na 17 stycznia 2017r. w gminie Gogolin w miejscowości Malnia.

Przedstawiono także wniosek Gminy Krzywiń (woj. wielkopolskie) o przystąpienie do Porozumienia i Stowarzyszenia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Włodarz gminy Krzywiń  Burmistrz Jacek Nowak wniosek o przystąpienie do PSORW zgłosił po odbytej wizycie studyjnej do gminy Gogolin w zakresie inicjatyw społeczno-kulturalnych, gospodarczych oraz socjalnych. Podjęto także dyskusję w sprawie gmin, które zgłosiły akces przystąpienia do Stowarzyszenia PSORWu w najbliższym czasie. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 24 gminy z całej Polski.

Podczas ostatnich spotkań PSORWu zauważono konieczność przemyślenia kolejnego, obok SNW, produktu PSORWu, szczególnie dla tych gmin, które szukają alternatywy  dla Sieci Najciekawszych Wsi. Za pomocą opracowanego formularza poszczególne gminy członkowskie zadeklarowały w jakich planowanych „podsieciach” byłyby chętne współdziałać (sieć gmin otwartych przestrzeni, miejsc pielgrzymkowych, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, projektów rewitalizacji i ładu przestrzennego). Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi przymierza się także do organizacji już po raz drugi konferencji w ramach VIII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w kwietniu 2017r.

Część studyjna – terenowa.

Licząca ponad 12 tys.  mieszkańców gmina Zakrzew leży na równinie radomskiej w dorzeczu rzeki Radomki. Od wschodu graniczy z miastem Radom, natomiast zachodnią granicę gminy stanowi  rzeka Radomka. Zakrzew to gmina wiejska, w której użytki rolne stanowią około 85 % całkowitego obszaru. Powierzchnia gminy wynosi  9,6 tyś. ha, w tym 23 sołectwa.
W prezentacji multimedialnej  wójt Sławomir Białkowski zaprezentował Gminę, a następnie zaprosił na spacer po Taczowie, wiosce kandydującej do Sieci Najciekawszych Wsi. Opowieść Taczowa skupia się wokół pochodzącego z tej miejscowości Mikołaja Powały, słynnego rycerza, biorącego udział w Bitwie pod Grunwaldem. Atrakcją Taczowa jest kompozycja rzeźbiarska "Rycerze Bogurodzicy”, ukazująca króla Władysława Jagiełłę, podkanclerza Mikołaja Trąbę oraz rycerzy Mikołaja Powałę z Taczowa, Mszczuja ze Skrzynna i starostę Dobrogosta Czarnego z Odrzywołu. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać występu artystycznego lokalnego zespołu dziecięcego „Zakrzewiaki”, który działa od maja 2008r. przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie.

Drugiego dnia spotkania Wójt Zakrzewa zaprosił uczestników do zwiedzenia zabytkowego kościoła  św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Cerekwi oraz licznych Domów Ludowych w poszczególnych wioskach gminy Zakrzew. Domy Ludowe są miejscem integracji mieszkańców. Przykładowo przy świetlicy w Cerekwi działa dziecięca grupa teatralna Abecadło. Młodzi aktorzy co roku przygotowują przedstawienia z okazji Dnia Strażaka, rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległość. Na koncert są zapraszani mieszkańcy miejscowości. Mają na swoim koncie udział w konkursach dla dziecięcych grup teatralnych.

******

Idea Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi skupia się na partnerstwie członków PSORW na rzecz upowszechniania i wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania rozwojem opartym na modelu partycypacyjnym oraz poszukiwanie nowych rozwiązań dla wsi i obszarów wiejskich. Członkowie Sieci wykorzystują i upowszechniają odnowę wsi, jako sprawdzoną ideę, metodę i proces rozwojowy polegający na wykorzystaniu zasobów i rewitalizacji przestrzeni wiejskiej oraz wzmacnianiu wiejskich społeczności lokalnych.