Nie pal śmieci - kampania informacyjna

W okresie grzewczym 2015/2016 Gmina Gogolin za pomocą banerów informacyjnych, rozmieszczonych w różnych punktach gminy, prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą szkodliwości spalania odpadów w domowych paleniskach oraz dobrych praktyk w zakresie niskoemisyjnego spalania paliw stałych.

baner Nie Pal Smieci.jpeg