Zmiana miejsca parkowania

W związku z przebudową dworca kolejowego w Gogolinie, informujemy mieszkańców i użytkowników przydworcowego parkingu, iż samochody można parkować na parkingu przy dworcu autobusowym i na parkingu za budynkiem dworca autobusowego, przy ul. Bocznej. W celu usprawnienia komunikacji w tym rejonie, nastąpiła zmiana organizacji ruchu polegająca na przywróceniu ruchu dwukierunkowego na drodze jednokierunkowej, w sąsiedztwie Gminnego Centrum Kultury. W związku z tym zostało zainstalowane odpowiednie oznakowanie. W najbliższym czasie ustawione zostaną dodatkowe znaki kierujące użytkowników na parking przy ul. Bocznej.

Mapka Parking - PKP.jpeg