Zakończenie roku szkolnego w LO

Kolejni absolwenci opuścili mury gogolińskiego liceum. Najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni licznymi nagrodami, w tym Nagrodami Burmistrza Gogolina.

Burmistrz Joachim Wojtala oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła wręczyli listy gratulacyjne oraz nagrody uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce: Maji Bekisz, Agnieszce Szulc, Julii Reinwald, Darii Gajdzie, Sandrze Mandoli, Patrykowi Cebuli, Radosławowi Tarnawskiemu i Jakubowi Niewaldzie.

LO_net.jpeg 

Absolwenci liceum zostali także wyróżnieni statuetkami Licealnej Akademii Wynagradzania Aktywności, dyplomami Matematycznej Ligi Zadaniowej, dyplomami dla najlepszych sportowców, nagrodami za aktywność i promocję szkoły, nagrodami Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju LO w Gogolinie oraz nagrodami Młodzieżowej Rady Miejskiej. Listy gratulacyjne i podziękowania otrzymali również rodzice absolwentów. Szczególne podziękowania od maturzystów otrzymała dyrektor szkoły Barbara Wlizło o raz wychowawczynie: Joanna Cybulska i Regina Kalla – Szulc.

Naukę w LO zakończyło 32 uczniów, którzy bardzo sympatycznie i ciepło żegnali się ze szkołą. Na ostatnią uroczystość w szkolnym gronie, która odbyła się 27 kwietnia zaprosili licznych gości, w tym: proboszczów i katechetów, dyrektorów szkół, pracowników LO oraz liczną grupę osób wspierających szkolne inicjatywy.