Debata o bezpieczeństwie

Podczas debaty poświęconej bezpieczeństwu, która odbyła się w Gogolinie 17.11.br., zaprezentowano nowe narzędzie internetowe umożliwiające lepszy kontakt z policją. Wiele miejsca poświęcono także bezpieczeństwu seniorów i oszustwom.

Aspirant sztabowy Jarosław Waligóra z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, przedstawił Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, nowatorskie narzędzie umożliwiające m. in. sygnalizowanie niebezpieczeństw i pozyskiwanie informacji dotyczących bezpieczeństwa.  Przedstawił także zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu, czyli m. in. pieszym i rowerzystom.  Druga część debaty była poświęcona bezpieczeństwu w środowisku domowym (prawidłowe funkcjonowanie instalacji i zagrożenie czadem) oraz  sprawom związanym z wyłudzeniami i oszustwami. Dwie prezentacje na ten temat przedstawił Tadeusz Byrski – Naczelnik Wydziału Gminne Centrum Reagowania. Prezentacje miały charakter edukacyjno – prewencyjny i były skierowane głównie do słuchaczy Akademii Trzeciego Wieku i Klubu Seniora w Gogolinie.

W debacie uczestniczył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach nadkom. Krzysztof Łyżwa, Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Krapkowicach st. asp. Artur Kicka, detektyw aspirant sztabowy Stefan Ludwiński z Posterunku Policji w Gogolinie, Komendant Straży Miejskiej w Gogolinie Józef Woźny oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Burmistrza Gogolina i Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach. Odbyło się  w ramach zajęć ATW,  a z inicjatywy prezes Henryki Sadowskiej miało charakter otwarty.