Zwykli - Niezwykli 2016

Ponad trzydzieści osób i organizacji z terenu Gminy Gogolin zostało nagrodzonych i wyróżnionych podczas drugiego Salonu Zwykli – Niezwykli II/2016. Nagrody zostały przyznane za szczególne dokonania, godne reprezentowanie Miasta i Gminy Gogolin w kraju i na świecie, promowanie pozytywnych wartości, postawę społeczną i bezinteresowne działania na rzecz mieszkańców. Uroczysta gala wręczenia wyróżnień odbyła się w piątek 18 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie.

Na galę zaproszeni zostali: radni i sołtysi, księża, odznaczeni Odznaką Honorową Zasłużony dla Miasta Gogolina, kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek oraz placówek oświatowych, prezesi lokalnych stowarzyszeń, członkowie kapituły konkursowej w składzie: Bogusław Leśkiewicz, Barbara Jaskólska, Izabela Olczyk, Gizela Sapok, Iwona Cimek, Piotr Giecewicz, a także delegacje nauczycieli i uczniów z gogolińskich szkół.

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podziękował wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym.  –To dla nas ogromny zaszczyt, że możemy w ten skromny sposób nagrodzić osoby zaangażowane, aktywne, realizujące swoje pasje i otwarte na cierpienie innych. Tą nagrodą chcemy pogratulować i zaprosić do dalszego współdziałania – mówił burmistrz podczas gali. W trakcie swojego przemówienia, burmistrz przytoczył również słowa arcybiskupa Alfonsa Nossola: „Dialog jest językiem macierzystym świata”. – Na tym dialogu budujemy teraźniejszość naszego miasteczka, z szacunkiem odnosimy się do kart historii, ale chcemy również dać szansę dobrego rozwoju i dobrej przyszłości młodemu pokoleniu. Stąd tak szeroki przekrój ambasadorów, którzy zostali dziś nagrodzeni. Gościmy dziś na tej sali ludzi sukcesu – mówił burmistrz.

Nagrodzeni Nagrodą Burmistrza Gogolina „Zwykli - Niezwykli” zostali:

 • ♦ Alojzy Tomeczek za wieloletnią służbę strażacką, godną naśladowania postawę społeczną i szczególne zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego;
 • ♦ Krystyna Broj za zaangażowanie na rzecz lokalnych inicjatyw obywatelskich, parafialnych oraz realizowanych w środowisku seniorów, a także wkład w dbałość o podtrzymywanie tradycji, pielęgnowanie kultury śląskiej i niesienie pomocy socjalnej potrzebującym;
 • ♦ Fundacja Górażdże „Aktywni w Regionie” za działalność na rzecz wspierania inicjatyw społecznych, samorządowych, kulturalnych oraz sportowych na terenie Gminy Gogolin, a także zaangażowanie w pielęgnowanie lokalnych tradycji i przebogatej skarbnicy kulturowej gminy;
 • ♦ Juraj Čierňava za animację życia kulturalnego i promowanie dziedzictwa kulturowego regionu Kysuce, a także inicjonowanie wspólnych przedsięwzięć i promowanie lokalnej „młodej sztuki”;
 • ♦ Zespół Teatralny „Gagatki” za promowanie Miasta i Gminy Gogolin na arenie krajowej oraz pasję i trud wkładany w realizację zamierzeń;
 • ♦ Jednostka OSP Gogolin za realizację autorskiego projektu edukacyjnego „Od zucha do druha”, przy współpracy z Publicznym Przedszkolem nr 3 w Gogolinie, edukację w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz postawę prospołeczne i wsparcie przedsięwzięć charytatywnych;
 • ♦ Paweł Schreiber za niestrudzone promowanie idei ochotniczych straży pożarnych, bezgraniczne oddanie służbie i społeczną postawę, a także zaangażowanie w lokalne życie społeczne i działalność edukacyjną;
 • ♦ Antoni Pluta za wieloletnią służbę jako kościelny w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Obrowcu i zaangażowanie w życie społeczne sołectwa;
 • ♦ dr n. med. Katarzyna Seweryn – Serkis za zaangażowanie w organizację wszelkiej pomocy specjalistycznej skierowanej do kobiet ciężarnych i matek z dziećmi oraz wkład w rozwój poradni ginekologiczno – położniczej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie;
 • ♦ Anna i Ryszard Szczepanek za szeroko zakrojoną działalność charytatywną oraz wsparcie inicjatyw samorządu Gminy Gogolin, promowanie idei pomocy charytatywnej oraz społeczną postawę;
 • ♦ Violeta Zajączkowska za zaangażowanie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół w Gogolinie i sukcesywne podnoszenie poziomu jakości kształcenia;
 • ♦ Wędrująca Kapela za edukację muzyczną, animację życia kulturalnego w Gminie Gogolin i promowanie tradycyjnej muzyki;
 • ♦ Maria i Waldemar Zimerman za inicjowanie licznych akcji pomocowych i miejscowych inicjatyw, wspieranie działalności miejscowej świetlicy młodzieżowej, czynny udział w przedsięwzięcia parafialne i sołeckie.

Wyróżnienia Burmistrza Gogolina „Zwykli - Niezwykli” otrzymali:

 • ♦ Adrian Pajączkowski za propagowanie i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej, koordynację Akademii Piłkarskiej w Gogolinie i nieustanne promowanie ideałów sportowych;
 • ♦ Barbara Herok za zaangażowanie w pracę społeczno – kulturalną, a także działalność na rzecz krzewienia i propagowania dziedzictwa kulturowego Gminy Gogolin, podejmowane inicjatywy na rzecz upowszechniania pięknych tradycji, niezwykle twórcze inicjatywy kulturalne i społeczne;
 • ♦ Janusz Bajorek oraz Klub Karate Do Enso za uzyskanie doskonałych wyników  i wybitnych osiągnięć sportowych w roku 2016 oraz dwudziestopięcioletnią działalność na rzecz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży;
 • ♦ Zapaśniczy Klub Sportowy „Górażdże” za uzyskanie doskonałych wyników i wybitnych osiągnięć sportowych w roku 2016 oraz działalność na rzecz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, a także propagowanie aktywnego stylu życia oraz podtrzymywanie sportowych tradycji zapaśniczych w Gminie Gogolin;
 • ♦ Marek Sobotta za zaangażowanie w przygotowanie wizyty pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży 2016 oraz zasługi w pracy na rzecz lokalnej społeczności, a także promowanie pięknych wartości i społeczną postawę i działalność na rzecz Miasta i Gminy Gogolin;
 • ♦ ks. prałat Hubert Sklorz oraz Rada Parafialna Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Malni za zaangażowanie w przygotowanie wizyty pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży 2016 oraz zasługi w pracy na rzecz lokalnej społeczności, a także promowanie pięknych wartości i społeczną postawę i działalność na rzecz Miasta i Gminy Gogolin;
 • ♦ Młodzieżowa Rada Miejska w Gogolinie za zaangażowanie w przygotowanie wizyty pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży 2016, promowanie pięknych wartości i społeczną postawę, a także dotychczasową działalność na rzecz Miasta i Gminy Gogolin;
 • ♦ Paintball Team Combat za działalność sportowo – rekreacyjną na terenie Miasta i Gminy Gogolin, edukację patriotyczną oraz organizację przedsięwzięć charytatywnych, a także nieustanne promowanie pięknych wartości i społeczną postawę;
 • ♦ Patryk Przybyła za uzyskanie doskonałych wyników i wybitnych osiągnięć sportowych w roku 2016 oraz pasję i trud wkładany w realizację zamierzeń, a także za promowanie Miasta i Gminy Gogolin na arenie krajowej i międzynarodowej oraz propagowanie aktywnego stylu życia;
 • ♦ ks. Stanisław Kołodziej za zaangażowanie w przygotowanie wizyty pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży 2016 oraz zasługi w pracy na rzecz lokalnej społeczności, a także promowanie pięknych wartości i społeczną postawę oraz dotychczasową działalność na rzecz Miasta i Gminy Gogolin;
 • ♦ Zenon Gil za działalność sportowo – rekreacyjną i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Miasta Gogolin, promowanie aktywnego stylu życia oraz godną naśladowania postawę społeczną i szczególne zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego;
 • ♦ Zespół Mażoretek „ArriVa” za uzyskanie doskonałych wyników i wybitnych osiągnięć sportowych w roku 2016 oraz pasję i trud wkładany w realizację zamierzeń, a także promowanie Miasta i Gminy Gogolin na arenie krajowej i międzynarodowej oraz propagowanie aktywnego stylu życia;
 • ♦ Sylwia Stefani za codzienną pracę i działalność na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Miasta i Gminy Gogolin, a także upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz zaangażowanie w realizację programów profilaktycznych;
 • ♦ Ewa Gabor za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpieczeństwo i rozwaga, tego się od ciebie wymaga”, pielęgnowanie i rozwijanie swoich pasji, a także promowanie Miasta i Gminy Gogolin;
 • ♦ Julia Wocka za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Klas Mundurowych w Ostródzie, za pielęgnowanie i rozwijanie swoich pasji oraz promowanie Miasta i Gminy Gogolin;
 • ♦ Mateusz Tyka za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Klas Mundurowych w Ostródzie, za pielęgnowanie i rozwijanie swoich pasji oraz promowanie Miasta i Gminy Gogolin.
 • ♦ Paulina Dyga za doskonałe wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie, codzienną pracę w zdobywanie wiedzy oraz przyczynianie się do promowania Miasta i Gminy Gogolin w województwie opolskim.
 • ♦ Irena Kubiczek za zaangażowanie w pracę społeczno – kulturalną, a także inicjatywy społeczne integrujące mieszkańców, a także upowszechnianie pięknych tradycji oraz czynne i bezinteresowne zaangażowanie na rzecz poprawy życia mieszkańców i wizerunku sołectwa.
 • ♦ Gminna Rady Seniorów w Gogolinie za czynne i bezinteresowne zaangażowanie na rzecz poprawy jakości życia osób starszych oraz podejmowane działania, integrujące lokalną społeczność, a także wspieranie gminnych inicjatyw gospodarczych oraz podejmowanie niezwykle twórczych i innowacyjnych przedsięwzięć.
 • ♦ Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” za wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską oraz czynne i bezinteresowne zaangażowanie na rzecz poprawy życia mieszkańców Miasta i Gminy Gogolin, a także społeczną postawę oraz za propagowanie idei wolontariatu i pomoc potrzebującym.
 • ♦ Marta Wiora za zaangażowanie w pracę społeczno – kulturalną, a także działalność na rzecz krzewienia i propagowania dziedzictwa kulturowego Gminy Gogolin, a także za podejmowane działania, mające na celu integrację mieszkańców i upowszechnianie pięknych tradycji oraz niezwykle twórcze inicjatywy kulturalne i społeczne.

O znakomity program artystyczny zadbali mali strażacy z Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie, którzy przygotowali występ pt. „Poli się”, w ramach projektu „Od zucha do druha”, realizowanego przy współpracy z jednostką OSP Gogolin. Piękny występ dała również utalentowana aktorka i wokalistka Inga Papkala, która zaśpiewała takie przeboje jak: „Być kobietą”, „Przeżyj to sam”, czy „Wsiąść do pociągu”. Organizatorem Salonu „Zwykli – Niezwykli” był Urząd Miejski w Gogolinie, a wydarzenie współorganizowali Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie.