Budżet Obywatelski Gogolina - wyniki głosowania

Znane są wyniki głosowania na projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Gogolin 2017. Głosowanie odbywało się poprzez formularze elektroniczne na stronie gogolin.pl oraz tradycyjnie, na papierowych kartach do głosowania, które można było oddawać w 12 punktach na terenie całego miasta.

Łącznie  na wszystkie zadania oddano 4 885 ważnych głosów, w tym na małe projekty oddano 1 831 ważnych głosów, a na projekty duże – 3 054 ważne głosy. Oddano bardzo dużo głosów nieważnych: odnotowano łącznie 125 nieważnych kart, z czego 52 karty odrzucono ze względu na podwójne głosowanie, 32 karty zostały złożone przez osoby niezameldowane na terenie miasta, 25 kart zostało złożonych przez osoby zameldowane tylko na pobyt czasowy, a 16 kart zostało wypełnionych błędnie.

Łączna wartość małych projektów, na które oddawano głosy, wynosi: 43 461,86 zł. Komisja zarekomendowała Burmistrzowi Gogolina, by wszystkie zadania, z tej puli zostały ujęte w projekcie budżetu gminy na 2017 rok.

W wyniku głosowania na duże projekty, najwięcej –  421 głosów otrzymało zadanie pn. „Ogród przedszkolny miejsce bezpiecznej stymulacji rozwoju ruchowego dziecka”, które będzie realizowane w Publicznym Przedszkolu nr 1. Koszt inwestycji tego zadania to 80 000 zł.  Drugie miejsce zajął projekt pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego przy PSP nr 2 w Gogolinie”, z 417 głosami. Koszt tej inwestycji to 150 000 zł.

Komisja zarekomendowała burmistrzowi zwiększenie środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Gogolina na 2017 rok o brakujące 30 000 zł, co pozwoliłoby na zrealizowanie zadania, które zajęło miejsce drugie. Decyzją Burmistrza Gogolina wartość środków zarezerwowanych do budżetu obywatelskiego zostanie zwiększona do 280 000 zł.