Podsumowanie akcji prozdrowotnej

Kilkaset przebadanych mieszkańców Gminy Gogolin, dziewięć wyjazdowych spotkań w sołectwach i kilkanaście wykrytych nieprawidłowości – to efekt przeprowadzonej w Gminie Gogolin październikowej akcji zdrowotnej „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Spotkanie podsumowujące odbyło się 4 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie.

W ramach akcji mieszkańcy Gminy Gogolin mogli skorzystać z bogatej oferty darmowych badań i konsultacji lekarzy specjalistów. Celem było promowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyka antynowotworowa. Tegoroczna edycja skierowana była do szerokiego grona odbiorców i zawitała również do mieszkańców wsi, którzy bez wyjeżdżania z miejsca swojego zamieszkania, mogli wykonać podstawowe badania, np. w wiejskiej świetlicy. Z ciekawym programem edukacyjnym, Organizatorzy przybyli również do placówek oświatowych. Najmłodsi poznali zdrowe nawyki żywieniowe, a gimnazjaliści i licealiści mogli dowiedzieć się, w jaki sposób środki psychotropowe wpływają na ich percepcję i stan zdrowia. W trakcie „Festiwalu Zdrowia”, który odbył się w Zespole Szkół w Gogolinie, ponad 300 uczniów skorzystało także z bezpłatnych, podstawowych badań, a żeńska część szkoły miała szansę wysłuchać wykładu na temat profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki macicy, jak również uczestniczyć w instruktażu wykonywania samobadania piersi. Ponadto, w ciągu całego miesiąca odbywały się liczne bezpłatne konsultacje oraz badania. Oprócz tych podstawowych: badania wzroku, pomiaru poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego oraz objętości i pojemności płuc, można było skonsultować się z lekarzami specjalistami, takimi jak: urolog, okulista i chirurg – onkolog. Ponad sto kobiet skorzystało też z badań mammograficznych.

Uroczyste podsumowanie akcji „Lepiej zapobiegać, niż leczyć” otworzył dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Andrzej Mrowiec. Pokrótce przedstawił działania prowadzone na terenie Gminy Gogolin w miesiącu październiku, a także podziękował wszystkim zaangażowanym. Podziękowania złożył również Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który przekazał wyrazy wdzięczności zwłaszcza sołtysom, którzy mocno zaangażowali się w organizację spotkań w sołectwach. Pogratulował również młodzieży, która aktywnie i świadomie włączyła się w akcję. Głos zabrali także: Beata Onyszczuk – położna z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie oraz dietetyk Agnieszka Wasiak – Szufranowska. Ciekawe występy artystyczne przygotowały dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie. Licznie zebrana publiczność mogła wysłuchać piosenek na temat zdrowego stylu życia, a także poznać receptę na długowieczność, którą zdradziła „Babcia Genowefa”. Pouczający program zaprezentowała też młodzież z Zespołu Szkół w Gogolinie. Były występy wokalne, krótka inscenizacja, poruszająca problem raka piersi, a także pokaz udzielania pierwszej pomocy, w wykonaniu uczniów klasy wojskowo – mundurowej. Młodzież z Zespołu Szkół przygotowała również zdrowy poczęstunek, a w czasie trwania uroczystości, samodzielnie przygotowywała kosmetyki.  Uczestnicy spotkania mogli wykonać też podstawowe badania, takie jak badanie poziomu cukru oraz ciśnienia tętniczego, a także wpisać się do Bazy Dawców Szpiku. Tradycyjnie, na wszystkich czekał zdrowy, ekologiczny poczęstunek. Organizatorem październikowej akcji „Lepiej zapobiegać, niż leczyć” był Referat Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Gogolinie oraz Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie.