Zakończyli sezon lotów

W dzielnicy Gogolin - Strzebniów odbyło się doroczne spotkanie podsumowujące roczną działalność Sekcji nr 2 Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Gogolinie. Hodowcom wręczono okolicznościowe puchary i gratulowano wyników.

Spotkanie (22.10.) prowadził prezes Henryk Machura, który przedstawił wyniki uzyskane w minionym sezonie.  Sezon był bardzo owocny, odbyło się bowiem 15 lotów gołębi dorosłych, gdzie włożono 5690 gołębi  i 5 lotów gołębi młodych, w których włożono  3493 gołębi. Strzebniowska sekcja liczy 24 członków i współpracuje z sekcją nr 1 w Gogolinie  - Karłubcu, z którą organizuje oddziałowe i okręgowe wystawy gołębi. Podczas spotkania prezes H. Machura  podziękował burmistrzowi Joachimowi Wojtali i członkom Rady Miejskiej za wsparcie działalności sekcji. Okolicznościowe puchary, w imieniu burmistrza wręczył hodowcom Piotr Giecewicz z Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Warto dodać, że w grudniu br., w Publicznej Szkole nr 2 w Gogolinie, odbędzie się doroczna wystawa gołębi w której będą również uczestniczyć gogolińscy hodowcy.

Wyniki:

Mistrzostwo gołębi dorosłych

Mistrz – Józef Nocoń, wicemistrzowie – Franciszek Bartela i Dąbrowski, E. Wójcik, przodownicy – Piotr Kanz, Henryk Machura, Jerzy Holewa.

Najlepsze gołębie dorosłe

Hodowcy – Piotr Kanz, Jerzy Holewa, Józef Nocoń (samce 1-0), Józef Nocoń, Henryk Machura (samice 0-1).

Mistrzostwo seryjne

Mistrz – Józef Nocoń, wicemistrzowie – Piotr Kanz, Franciszek Bartela.

Mistrzostwo kat. M/2 pierwsze gołębie

Mistrz - Józef Nocoń, wicemistrzowie - Henryk Machura, Piotr Kanz.

 Mistrzostwo kat. C/3 pierwsze gołębie

Mistrz – Piotr Kanz, wicemistrzowie – Józef Nocoń, Dąbrowski, E. Wójcik.