Jubileusz PSP nr 2

W piątek, 28 października br. w Gogolinie świętowano 215. rocznicę założenia pierwszej szkoły.  Jej spadkobierczynią jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Gogolinie. Z okazji święta szkoła otrzymała sztandar.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza święta, kolejna część spotkania odbyła się w szkole. Uczestniczyli w niej, m. in.  Opolski Wicekurator Oświaty Artur Zapała, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Małgorzata Szeląg, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok, Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda  Żyła, Przewodniczący Rady Rozwoju Gminy Gogolin Andrzej Balcerek, proboszcz miejscowej parafii ks. Aleksander Sydor, Przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" Śląska Opolskiego Piotr Pakosz, Przewodniczący Gminnego Zarządu TSKN, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, nauczyciele, rodzice oraz liczne grono „przyjaciół szkoły”, którzy wspierają działalność placówki. Wśród gości znalazła się również delegacja z partnerskiego Kysuckeho Noveho Mesta, z dyrektorką szkoły podstawowej współpracującej z „Dwójką”, a także dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Krapkowicach, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krapkowicach.

Jubileuszowa akademia miała bardzo uroczysty charakter. Niewątpliwie, najbardziej podniosłym punktem programu było nadanie szkole sztandaru. Ceremonia zakończyła się ślubowaniem oraz umocowaniem na drzewcu pamiątkowych gwoździ. Nie zabrakło także gratulacji i podziękowań. Dyrektor R. Kochanowska dziękując za owocną, wieloletnią współpracę i wsparcie wręczyła zasłużonym jubileuszowe statuetki. Statuetkę otrzymał  m.in. burmistrz J. Wojtala  wraz z podziękowaniami za wspieranie działalności placówki.  Nagrodzeni zostali także  wyróżniający się uczniowie. Bardzo interesującą częścią spotkania była obszerna prezentacja dotycząca historii szkoły przedstawiona przez wicedyrektora – Aurelię Polywkę. Podczas jubileuszowej akademii nie mogło zabraknąć gratulacji i życzeń na kolejne lata, które złożyli, m. in. wicekurator A. Zapała oraz burmistrz J. Wojtala. Jubileusz zwieńczył imponujący tort.

Z okazji jubileuszu złożono również kwiaty pod tablicą Kornela Makuszyńskiego - patrona szkoły, minutą ciszy uczczono także zmarłych nauczycieli i uczniów.