Międzynarodowy Rajd Rowerowy

Bardzo dobrze rozwija się współpraca z czeskim Piskiem. Kolejny raz uczniowie z naszej gminy uczestniczyli we wspólnej imprezie sportowej.

W czwartek 19 kwietnia 26 osobowa reprezentacja Gminy Gogolin uczestniczyła „Międzynarodowym Rajdzie Rowerowym pod Górkę”. Organizatorem rajdu była szkoła w Pisku.

Rajd_1.jpeg

Rajd_2.jpeg

W zawodach rywalizowało 137 zawodników w ośmiu kategoriach, w tym uczniowie z Piska, Hrcavy, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie, Publicznego Gimnazjum w Gogolinie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku i Publicznego Gimnazjum w Szczyrku. Trasa była naprawdę wymagająca i wiodła cały czas pod górę. Dla najmłodszych zawodników przewidziano trasę 600 m, dla najstarszej grupy 2900 m. W rajdzie uczestniczyli również nauczyciele: Krystyna Skoczylas, Bożena Wiesner, Andrzej Halski, Adam Boszczar, Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz oraz Piotr Giecewicz - organizator wyjazdu do Piska - inspektor Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Rajd przebiegał w znakomitej atmosferze, stanowił też zachętę do uprawiania sportów rowerowych. Na zakończenie każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy certyfikat i słodki upominek a najlepsi zawodnicy otrzymali medale i puchary.