Festiwal Zdrowia w Zespole Szkół

19 października 2016 r. w Zespole Szkół w Gogolinie, w ramach październikowej promocji zdrowia i profilaktyki antynowotworowej „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”, odbył się Festiwal Zdrowia.

Ponad 300 uczniów liceum oraz gimnazjum wzięło udział w licznych badaniach; można było skorzystać z pomiaru poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego oraz pojemności płuc. Położne z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie wygłosiły dla uczennic liceum wykład na temat profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki macicy. Ponadto, przeprowadziły instruktaż wykonywania samobadania piersi. Pozostali uczniowie mogli zobaczyć świat widziany przez alkogogle i narkogogle, których głównym celem było uświadomienie młodzieży szkodliwości działania alkoholu i substancji psychoaktywnych na organizm człowieka. Uczniowie wypełniając krótkie ćwiczenia mogli się przekonać w jaki sposób alkoholowe i narkotykowe zamroczenie zawęża pole widzenia, zaburza równowagę, a także obniża zdolności merytoryczne. Festiwal Zdrowia odbył się dzięki współpracy Referatu zdrowia i polityki społecznej UM w Gogolinie, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie oraz Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krapkowicach.