Wielki sportowiec w Gogolinie

„Andrzej Supron – nasz mistrz” – takim transparentem witali tego wybitnego zapaśnika, trenera i sędziego, ale przede wszystkim wicemistrza olimpijskiego i wielokrotnego mistrza Polski, Europy i świata, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie. Sportowiec odwiedził Gogolin 20 października. 

Na spotkanie z Andrzejem Supronem przybyli nie tylko uczniowie, wraz z rodzicami i grono pedagogiczne, ale również członkowie Zapaśniczego Klubu Sportowego „Górażdże” wraz z trenerem Lucjanem Ziembą i sekretarzem Adamem Holinejem oraz zaproszeni goście: Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala i Piotr Giecewicz z Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji UM w Gogolinie. Sportowca powitała dyrektor placówki Renata Kochanowska, wraz z wicedyrektorem Aurelią Polywką. Głos zabrał także Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który złożył mistrzowi życzenia z okazji zbliżających się urodzin oraz przekazał drobny upominek, na pamiątkę wizyty w Gogolinie. Nie zabrakło też życzeń i podziękowań ze strony dyrekcji szkoły, a wszyscy uczniowie i zawodnicy zaśpiewali mistrzowi „Sto lat”.

Głównym punktem spotkania był pokaz w wykonaniu zawodników Zapaśniczego Klubu Sportowego „Górażdże”. Sportowcy zaprezentowali najpopularniejsze ćwiczenia, w ramach rozgrzewki, a następnie odbyli pokazowe walki. Zmagania na macie komentował Andrzej Supron, który przy okazji wyjaśniał niewtajemniczonym na czym polegają poszczególne chwyty. Udowodnił również, że nadal jest w świetnej formie, prezentując imponujący chwyt zapaśniczy na jednym z uczniów. Sportowiec zachęcał też dzieci i młodzież do aktywności fizycznej i uprawiania różnych dyscyplin sportowych, przekonując, że zapasy świetnie rozwijają ogólną kondycję i samopoczucie. Zapasy to dyscyplina, która buduje nie tylko sprawne ciało, ale również kształtuje charakter i duszę – przekonywał Andrzej Supron. Na zakończenie, przy stoliku mistrza ustawiła się gigantyczna kolejka, oczekujących na autografy i pamiątkowe zdjęcie.