Przygotowanie programu rewitalizacji Miasta Gogolin

 

Gmina Gogolin realizuje projekt pn.: Przygotowanie programu rewitalizacji Miasta Gogolin, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Logotypy UE_duze.jpeg

 

Celem projektu jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 46.500,00 zł

Wartość projektu: 52.000,00 zł

 

Inne informacje o realizowanym projekcie w poniższych artykułach: