Dzień Edukacji Narodowej

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyła się (17.10.) gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Z dyrektorami i nauczycielami spotkał się burmistrz Joachim Wojtala  oraz  przedstawiciele gminnych władz oświatowych. Nauczycielom wręczono nagrody Burmistrza Gogolina oraz liczne nagrody resortowe.

W uroczystości uczestniczyli także zaproszeni goście: Janina Daszkiewicz – była naczelnik Wydziału Oświaty w Gogolinie, Piotr Pakosz - Przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" Śląska Opolskiego, Maria Wronka - Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty, Piotr Czok - Przewodniczący Rady Miejskiej, Renata Hasse - Skarbnik Gminy, ksiądz Stanisław Kołodziej i ksiądz Aleksander Sydor - proboszczowie gogolińskich parafii oraz Henryka Sadowska – prezes Akademii Trzeciego Wieku. Spotkanie było okazją do licznych podziękowań, gratulacji i życzeń. Dyrektorom i nauczycielom dziękował burmistrz. J. Wojtala, M. Wronka oraz  P. Pakosz. W kolejnej części spotkania listy gratulacyjne oraz Nagrody Burmistrza Gogolina wręczył Krzysztof Długosz - Zastępca Burmistrza Gogolina. Podczas uroczystości wręczono również księdzu Markowi Sobottcie Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Ksiądz M. Sobotta złożył również okolicznościowe ślubowanie.

Nagrodzeni Medalami za Długoletnią Służbę:

 • Beata Kulig  - Złoty Medal za Długoletnią Służbę
 • Weronika Gogolok -  Złoty Medal za Długoletnią Służbę
 • Bernadeta Konieczna - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Ilona Botta - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Małgorzata Bekiersz - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

Nagrodzeni Medalami Komisji Edukacji Narodowej

 • Aurelia Polywka – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Barbara Wieczorek – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Gizela Sapok - Medal Komisji Edukacji Narodowej

Nagrodzeni Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Opolskiego Kuratora Oświaty

 • Renata Kochanowska - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
 • Violeta Zajączkowska – Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty

Nagrody Burmistrza za 2016 r.

PSP nr 2 w Gogolinie                                         

 • Renata Kochanowska
 • Koryna Konopka
 • Ewa Sadowska - Spranzel

PSP nr 3 w Gogolinie

 • Kinga Kaptur
 • Kornelia Miemczyk
 • Adam Boszczar
 • Romana Kubień

PSP  Malnia

 • Krystyna Tupko
 • Aleksandra Sowada

PSP Kamień Śląski

 • Tomasz Sochański
 • Rafał Jilg

PP nr 1 w Gogolinie

 • Elżbieta Nowak
 • Maria Pola

PP nr 3 w Gogolinie

 • Katarzyna Figiela
 • Gizela Sapok                                           

Zespół Szkół w Gogolinie

 • Violeta Zajączkowska
 • Bożena Jakubowicz
 • Łukasz Wojtkiewicz
 • Małgorzata Bekiersz
 • Mariola Więckowska
 • Marek Sobotta
 • Joachim Stiebler