Strażacy wybrali władze oddziału powiatowego

Na V Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krapkowicach, który odbył się w sobotę 15 października w sali OSP Ściborowice strażacy z terenu powiatu krapkowickiego wybrali nowe władze oddziału powiatowego na kolejną pięcioletnią kadencję.

W zjeździe uczestniczyło 33 delegatów z wszystkich pięciu gmin powiatu krapkowickiego, a także ustępujące władze i przedstawiciele do nowego Zarządu Powiatowego. Wśród gości zaproszonych byli m.in. Prezes  Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu dh. Andrzej Borowski, Komendant Wojewódzki PSP w Opolu bryg. Marek Kucharski, Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach kpt. Leszek Stanioch, kapelan Wojewódzki strażaków ks. prof. Józef Urban.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności zarządu za minioną kadencję oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej delegaci jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi, któremu przez ostatnie pięć lat przewodniczył Joachim Wojtala.

Nowym Prezesem Zarządu Powiatowego wybrany został Andrzej Kasiura, wiceprezesami Joachim Wojtala i Bernard Kubata, w ścisłym prezydium znaleźli się także Jerzy Jarosz, Ryszard Jantos, Marek Pietruszka, Marek Kaliński, Maciej Sonik, Roman Wyszka, Paweł Obrzud i Marcin Cichoń. W trakcie Zjazdu zasłużonego działacza Krzysztofa Kalettę z OSP Moszna nagrodzono Medalem Honorowym im. B. Chomicza. Członkowie zarządu ustalili, iż przedstawicielami do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego zostaną Joachim Wojtala i Marek Pietruszka.