Budżet Obywatelski Gogolina 2017 - projekty odrzucone

Lista wniosków odrzuconych

W związku z niespełnieniem założeń §1, punkt 12, litera b) Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Gogolin, tj. wskazaniem zadania na terenach niebędących własnością Gminy Gogolin, odrzucone zostały projekty:

Numer zadania

Nazwa projektu

Kwota (zł)

Wniosek w pdf

O1

Modernizacja działek

12 000 zł

Wniosek O1

O2

Ścieżka rekreacyjno – sportowa

Opcja 1: 100 000 zł;

Opcja 2: 150 000 zł.

Wniosek O2

Uwaga. Ze względu na ochronę danych osobowych, w udostępnionych formularzach zgłaszania zadania (wnioskach) dane wnioskodawców oraz podpisy pod wnioskami zostały ukryte.