Budżet Obywatelski Gogolina 2017 - duże projekty

 

Numer zadania

Nazwa zadania

Kwota (zł)

Wniosek w pdf

D1

Gogolińska Rodzina – to jest to!

16 000 zł

Wniosek D1

D2

Park poetów Mickiewicza i Eichendorffa

20 000 zł

Wniosek D2

D3

Przedszkolaki w tajemniczym ogrodzie

39 500 zł

Wniosek D3

D4

Naprawa ulicy łączącej ul. Powstańców
i Spacerową, przy bloku 30 – 32

48 000 zł

Wniosek D4

D5

Park Przyjazny Seniorom

50 000 zł

Wniosek D5

D6

Renowacja ogrodzenia wokół Przedszkola nr 1 w Gogolinie

50 000 zł

Wniosek D6

D7

Strzelnica pneumatyczna

80 000 zł

Wniosek D7

D8

Ogród przedszkolny miejscem bezpiecznej stymulacji rozwoju ruchowego dziecka

80 000 zł

Wniosek D8

D9

Zagospodarowanie skrawka „Gogolińska Szwajcaria”

147 600 zł

Wniosek D9

D10

Zimowy ogród

150 000 zł

Wniosek D10

D11

Budowa miasteczka ruchu drogowego przy PSP nr 2 w Gogolinie

150 000 zł

Wniosek D11

Uwaga. Ze względu na ochronę danych osobowych, w udostępnionych formularzach zgłaszania zadania (wnioskach) dane wnioskodawców oraz podpisy pod wnioskami zostały ukryte.