Budżet Obywatelski Gogolina 2017 - małe projekty

 

Numer zadania

Nazwa zadania

Kwota (zł)

Wniosek w pdf

M1

Podpisanie umowy z azylem dla dzikich zwierząt

3 000 zł

Wniosek M1

M2

Budki na książki

3 500 zł

Wniosek M2

M3

Inwentaryzacja „pomnikowych” okazów drzew

4 000 zł

Wniosek M3

M4

Sukcesy absolwentów LO w Gogolinie na przestrzeni 50 lat praw miejskich miasta Gogolin

6 500 zł

Wniosek M4

M5

Monitoring dzikich wysypisk śmieci

8 000 zł

Wniosek M5

M6

Częściowe zagospodarowanie terenu na placu przy świetlicy młodzieżowej w Strzebniowie

8 711, 86 zł

Wniosek M6

M7

Z Karliczkiem i Karolinką przez świat od najmłodszych lat

9 750 zł

Wniosek M7

Uwaga. Ze względu na ochronę danych osobowych, w udostępnionych formularzach zgłaszania zadania (wnioskach) dane wnioskodawców oraz podpisy pod wnioskami zostały ukryte.