Projekt D9 - Zagospodarowanie skrawka „Gogolińska Szwajcaria”

 

Budżet Obywatelski Gminy Gogolin 2017 - opis projektu D9

Nazwa zadania: Zagospodarowanie skrawka „Gogolińska Szwajcaria”

Lokalizacja zadania: Gogolin, ul. Nowa i ul. Bagienna

Koszt zadania: 120 000 netto

Opis zadania: Utworzenie szeregu miejsc rekreacyjnych, m.in. górki i strefy rekreacyjnej, otoczonej żywopłotem, ze stołem piknikowym i do gry w szachy; ogrodu ziołowego; „górki bajtla”, czyli miejsca do chodzenia boso.

Wniosek do pobrania: PDFZagospodarowanie skrawka Gogolińska Szwajcaria.pdf