Burmistrz Gogolina odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala za długoletnią aktywną działalność w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP został odznaczony przez Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Wicepremiera Rządu RP Waldemara Pawlaka Złotym Znakiem Związku. Uroczystość ta miała miejsce w trakcie XIII Wojewódzkiego Zjazdu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Opolskiego, który odbył się 22.04.2012 w Górażdżach.

zjazd_OSP.jpeg

W trakcie tego zjazdu strażacy wybrali nowe władze wojewódzkie na kolejną 5-letnią kadencję. W zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani wcześniej przez zjazdy oddziałów powiatowych, a także ustępujące władze i przedstawiciele do nowego Zarządu Wojewódzkiego oraz liczni goście zaproszeni. Wśród nich Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Wicepremier Rządu RP Waldemar Pawlak, Wiceminister Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Poseł na Sejm Ryszard Galla, Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski, Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta. Nie zabrakło na sali także licznych reprezentacji struktur wszystkich szczebli związku OSP, kierownictwa Komendy Wojewódzkiej PSP, Komend Powiatowych PSP oraz przedstawicieli władz samorządowych.

Pobyt tak znamienitych gości na terenie Gminy Gogolin był doskonałą okazją do zaprezentowania walorów naszej gminy. W czasie krótkiego spaceru po Górażdżach Burmistrz Joachim Wojtala opowiedział gościom o najważniejszych inwestycjach zrealizowanych w ubiegłym czasie na terenie miejscowości, jak też o dalszych planach inwestycyjnych całej gminy. Premier Waldemar Pawlak bardzo zainteresowany dotychczasowymi osiągnięciami gminy otrzymał od Burmistrza najnowszy egzemplarz Kalejdoskopu Samorządowego Gminy Gogolin za 2011 rok. Zarówno Premier, jak i pozostali zaproszeni goście byli też pod wielkim wrażeniem oprawy artystycznej Zjazdu, jaką przygotowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gogolina i Zespół Folklorystyczny „Szwarne Dziołchy” z Górażdży.

 

 

Dh. Joachim Wojtala – Prezes Zarządu Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Gogolinie, wybrany w listopadzie ub. roku Prezesem Zarządu Powiatowego w Krapkowicach, został także w trakcie zjazdu ponownie wybrany do Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu, gdzie pełnić będzie funkcję Wiceprezesa.

***

Złoty Znak Związku OSP RP – nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP przez Prezydium Zarządu Głównego OSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, która w sposób znaczący zasłużyła się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna, o co najmniej 100-letniej działalności.