Gogolin podnosi atrakcyjność inwestycyjną

Z inicjatywy Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali,  podczas XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie podjęto uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin.

W ten sposób radni znacząco rozszerzyli obowiązujący w Gminie Gogolin do tej pory „pakiet udogodnień” dla inwestorów. 16 czerwca 2014 r. podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis. Teraz zakres pomocy został rozszerzony głównie z myślą o dużych firmach, które zamierzają ulokować na terenie gminy swoje inwestycje. Zgodnie z przyjętą uchwałą, właśnie dla takich inwestorów przewiduje się zwolnienie z podatku dla gruntów, budynków i budowli oraz ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Gogolin, na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Ma to na celu zachęcenie nowych przedsiębiorców do inwestowania na terenie Gminy Gogolin, a tym samym do tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowo, uchwała zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Gminy Gogolin jako przyjaznego miejsca dla prowadzenia dużych działalności gospodarczych. To również dobra informacja dla wszystkich inwestorów, którzy zamierzają jednocześnie korzystać ze zwolnień, oferowanych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Tak bogaty pakiet ulg, będzie dodatkowym bodźcem do inwestowania na terenie Gogolina.