Międzygminna, sąsiedzka współpraca

4 października w Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli, ze strony Gminy Gogolin: burmistrz Joachima Wojtala oraz prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. Grzegorz Michałowski, a także przedstawiciele Gminy Tarnów Opolski: wójt Krzysztof Mutz, zastępca wójta Magdalena Chudowska oraz radny Zygmunt Pietruszka.

Spotkanie dotyczyło przede wszystkim współpracy obu gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i utrzymania czystości. Ponadto, rozmawiano na temat kalendarza przyszłorocznych imprez oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych. Władze Gogolina oraz Tarnowa Opolskiego są zgodne, że współdziałanie w tym zakresie i ustalenie niekolidujących terminów imprez, pozwoli na to, by z bogatej oferty kulturalnej skorzystali mieszkańcy obu gmin. Podczas spotkania wójt Krzysztof Mutz wystąpił również z pomysłem i propozycją remontu i wytyczenia traktu pieszo – rowerowego, prowadzącego z miejscowości Miedziana do Kamienia Śląskiego oraz drobnych prac porządkowych. Na razie tereny, na których leży droga, należą do Lasów Państwowych, jednak władze gminy Tarnów Opolski czynią starania o ich przejęcie.

spotkanie_tarnow.jpeg