VII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

28 września w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbyło się VII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. Głównym tematem spotkania było podjęcie uchwały wspierającej Burmistrza Gogolina i Radę Miejską w Gogolinie w staraniach o budowę skrzyżowania dwupoziomowego DW 409 z linią kolejową E30.

W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz, Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Andrzej Mrowiec, dyrektor Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku Barbara Dołowicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie Ewa Bury oraz inspektor Monika Buk.

Rozpoczynając zebranie, Przewodniczący Rady Seniorów Jan Nadbrzeżny przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między posiedzeniowym, czyli od 20 czerwca 2016 r. W tym czasie, odbyło się m.in. spotkanie w sprawie udzielenia informacji dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu; seniorzy uczestniczyli także w konferencji na Uniwersytecie Opolskim dotyczącej teleopieki dla seniorów, a także licznych wydarzeniach kulturalnych i sportowych, organizowanych na terenie miasta i gminy.

W związku z zintensyfikowanymi działaniami samorządu Gminy Gogolin, w zakresie budowy skrzyżowania dwupoziomowego dla ruchu kołowego oraz tunelu dla pieszych, w obrębie przejazdu kolejowego w centrum Gogolina, jednogłośną decyzją członków Gminnej Rady Seniorów, podczas posiedzenia podjęto uchwałę popierającą starania Burmistrza Gogolina i Rady Miejskiej w Gogolinie. Uzasadniając swoje stanowisko, członkowie Gminnej Rady Seniorów podali liczne argumenty, przemawiające za inwestycją, takie jak: bariery architektoniczne, zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz uniemożliwienie dotarcia służb ratunkowych do miejsca zdarzenia. Głos w tej sprawie zabrał również Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz, który wyjaśnił na czym polegały dotychczasowe działania podejmowane przez samorząd Gminy Gogolin w tej sprawie - Państwa głos jest bardzo ważny i z pewnością zostanie przez nas wykorzystany w dalszych staraniach – mówił podczas spotkania.

grs_09.2016.jpeg

W dalszej części uzgodniono harmonogram dyżurów członków Gminnej Rady Seniorów na IV kwartał 2016 r. Spotkania będą odbywały się tradycyjnie we wtorki, dwa razy w miesiącu, w terminach: 11 i 25 października, 8 i 22 listopada oraz 6 i 20 grudnia. Na zakończenie, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Andrzej Mrowiec zaprosił seniorów do skorzystania z bogatej oferty bezpłatnych konsultacji oraz badań, w ramach październikowej akcji profilaktyki antynowotworowej. Szczegóły dotyczące dyżurów oraz akcji zdrowotnej dostępne są na stronie na stronie internetowej urzędu gogolin.pl, fanpage’u na Facebooku oraz w gablotach informacyjnych.