Pozytywna rekomendacja Zarządu Województwa

Projekt pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Centrum Przesiadkowym w Gogolinie – modernizacja zabytkowego dworca kolejowego w Gogolinie, z przeznaczeniem na działalność związaną z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego”, uzyskał pozytywną rekomendację Zarządu Województwa Opolskiego, na czele z Marszałkiem Andrzejem Bułą.

Tym samym, przedsięwzięcie zostało przedstawione jako propozycja do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Opolskiego i przekazane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w celu dalszego procedowania. Po pozytywnym rozpatrzeniu oraz zgłoszeniu do Kontraktu Terytorialnego Województwa Opolskiego, projekt Gminy Gogolin będzie mógł ubiegać się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Centrum_Gogolin.jpeg