Odnowa wsi w rozwoju gminy

Prawie 40 – osobowa delegacja z Gminy Krzywiń wzięła udział w wizycie studyjnej do Gminy Gogolin. W sobotę 24 września, samorządowcy, sołtysi i radni z wielkopolski przyjechali do Gogolina, by wymienić się doświadczeniami i poznać dobre praktyki, głównie w zakresie odnowy wsi.

Delegacja, na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Krzywiń Jackiem Nowakiem, Zastępcą Burmistrza Bartoszem Kobusem, Skarbnikiem Honoratą Krupką oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyną Motławską spotkała się z Burmistrzem Gogolina Joachimem Wojtalą oraz Gminnym Koordynatorem Programu Odnowa Wsi Krzysztofem Reinertem. W pierwszej części spotkania burmistrz Wojtala opowiedział o sukcesach odnowy wsi w Gminie Gogolin, a także o założeniach Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi oraz Sieci Najciekawszych Wsi. Władze Gminy Krzywiń dowiedziały się m.in. jakie korzyści płyną z uczestnictwa gminy w Stowarzyszeniu PSORW oraz jaki ma on wpływ na realizację zadań na wsi.

Podczas podróży studyjnej po sołectwach Gminy Gogolin, goście mieli szansę nie tylko zapoznać się z walorami kulturowymi, krajobrazowymi i turystycznymi, ale przede wszystkim z działalnością i sposobem pozyskiwania funduszy przez organizacje działające na terenie Gminy Gogolin. Była to również świetna okazja do zaprezentowania licznych obiektów, zrewitalizowanych w celu odnowy i uatrakcyjnienia wsi. W Odrowążu przedstawiono sposoby realizacji przedsięwzięć społecznych i kulturalnych, z wykorzystanie Centrum Aktywizacji Wiejskiej, które powstało dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Malni goście zwiedzili odrestaurowany, zabytkowy kościół, który jest unikatowym w skali kraju, dwupoziomowym obiektem sakralnym. O integracji osób starszych, z terenu Malni, Choruli i Górażdży, w ramach projektu „Pokolenie +”, opowiedziała sołtys wsi Malnia Barbara Herok. Delegacja zwiedziła również Górażdże oraz Kamionek, gdzie poznała funkcjonowanie oświatowych placówek, prowadzonych przez stowarzyszenia. Głównym punktem wizyty było zwiedzanie Kamienia Śląskiego – wsi, która zdobyła I miejsce w konkursie „Najpiękniejsza wieś 15 – lecia Odnowy Wsi Opolskiej” i została wybrana na siedzibę Stowarzyszenia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. W programie wizyty studyjnej nie mogło również zabraknąć zwiedzania najpiękniejszych zakątków Gogolina i charakterystycznych dla miasta obiektów: pomnika Karolinki i Karliczka, Gminnego Centrum Kultury, a także odrestaurowanych pieców wapienniczych.