Spotkanie w sprawie sieci drogowej w Kamieniu Śl.

Z inicjatywy i na zaproszenie Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali 20 września w Kamieniu Śląskim odbyło się spotkanie, dotyczące wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie dróg  publicznych w miejscowości Kamień Śląski. Udział wzięli w nim Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Starosta Krapkowicki Maciej Sonik, Wicestarosta Krapkowicki Sabina Gorzkulla, Dyrektor Sebastianeum Silesiacum ks. Albert Glaeser, Prezes Stowarzyszenia Opolski Klub Golfowy Edward Tomiczek, Prezes Lotnisko Kamień Śląski Józef Pilch, Przewodniczący Rady Rozwoju Gminy Gogolin Andrzej Balcerek oraz Stanisław Haraf – Naczelnik Wydziału  Gospodarki  Mieniem  Gminnym, Zamówień  Publicznych i Ochrony  Środowiska Urzędu Miejskiego w Gogolinie, a także Aleksander Gacek z Wydziału Inwestycji i Mienia Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.  

Celem spotkania było znalezienie najlepszego rozwiązania komunikacyjnego, w związku z dynamicznym rozwojem gospodarczym i realizacją dwóch dużych inwestycji w Kamieniu Śląskim: toru wyścigowego oraz pola golfowego.

W celu udrożnienia ruchu drogowego oraz odciążenia częściowo centrum miejscowości od przejazdu samochodów osobowych i wielkogabarytowych, planuje się połączenie ul. Parkowej, drogi dojazdowej do Sebastianeum Silesiacum i przebiegającej przez teren pola golfowego, z ulicą Lotniczą, aż do drogi powiatowej Kamień Śląski – Otmice. Takie rozwiązanie nie tylko ułatwi dojazd, zarówno od strony Gogolina, jak i Otmic, do ważnych obiektów sportowo – rekreacyjnych, ale również poprawi bezpieczeństwo w centrum miejscowości. Wzdłuż drogi planowana jest także budowa ścieżek rowerowych oraz chodników, które stworzą atrakcyjny ciąg spacerowy; poszerzona zostanie też ul. Parkowa.

Drugim omawianym podczas spotkania tematem, była przebudowa istniejącej ścieżki pieszo –  rowerowej, prowadzącej z Kamionka do Kamienia Śląskiego. Właścicielami terenu, na którym położona jest ścieżka dydaktyczna są powiat krapkowicki oraz diecezja opolska. Podczas spotkania, Starosta Krapkowicki Maciej Sonik zadeklarował nieodpłatne przekazanie terenu Gminie Gogolin, a ks. Albert Glaeser z ramienia diecezji opolskiej wyraził zgodę na przebudowę ścieżki. Po przeprowadzeniu inwestycji, pomiędzy Kamionkiem, a Kamieniem Śląskim powstanie tzw. droga wewnętrzna, o randze osiedlowej, czyli dostępna dla pojazdów do 3,5 tony.  Dzięki temu mieszkańcy obu sołectw będą mogli w szybki i łatwy sposób poruszać się pomiędzy wsiami.