Milionowa inwestycja

Projekt pn. „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina” został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Ochrony Środowiska i otrzymał dofinansowanie w wysokości 893 433 zł, czyli w 85% kosztów kwalifikowanych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”.

W ramach inwestycji planuje się zagospodarowanie terenu przy osiedlu na ul. Powstańców oraz odnowienie istniejącego Parku Miejskiego przy ul. Ligonia. Przedsięwzięcie obejmować będzie m.in. wykonanie nasadzeń rodzimych drzew i krzewów owocowych, budowę traktów pieszych i traktów dla rolkarzy, urządzeń zabawowych, instalacji nawadniającej, energooszczędnego oświetlenia parkowego, montaż ławek, koszy, karmików i poidełek dla ptaków oraz hoteli dla owadów przy ul. Powstańców. W Parku Miejskim przy ul. Ligonia dokonana zostanie natomiast przycinka pielęgnacyjna, a także likwidacja barier architektonicznych. Planowane jest również nasadzenie 766 sztuk rodzimych krzewów i drzew owocowych. Dzięki inwestycji w centrum miasta powstaną nowe tereny zielone o powierzchni 7 687,50 m2, a łączna powierzchnia zrewitalizowanego centrum wyniesie 1,5 ha.