Europejska Nagroda Odnowy Wsi 2016

W dniach 8-10 września 2016 r. ośmioosobowa delegacja reprezentująca samorząd Gminy Gogolin, na czele z Burmistrzem Gogolina Joachimem Wojtalą, uczestniczyła w uroczystościach podsumowujących międzynarodowy konkurs o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2016 w Tihany (Węgry).

Konkurs o 14. Europejską Nagrodę Odnowy Wsi został tradycyjnie zorganizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE. Jak co roku, głównym celem konkursu było nagrodzenie i wyróżnienie społeczności lokalnych, szczególnie zaangażowanych w proces rozwoju i odnowy wsi. Tegorocznemu konkursowi przyświecało motto: „offen sein”, co oznacza „być otwartym”. W procesie oceny, jury zwracało szczególną uwagę na kompleksową odnowę obszarów wiejskich, różnorodność projektów, obejmujących wszystkie sfery życia na wsi, jak również metody ich realizacji. Na miejsce uroczystości, nie bez powodu wybrano miejscowość Tihany; gmina ta została zwycięzcą ostatniego konkursu, zorganizowanego w 2014 roku, pod hasłem: „besser leben”, czyli „lepiej żyć”. W tymże konkursie w gronie laureatów znalazła się również Gmina Gogolin za kompleksowy, długotrwały i zgodny z mottem rozwój obszarów wiejskich.

Uroczysta gala wręczenia tegorocznych nagród odbyła się na terenie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Club Tihany. Zwycięzcą została wieś Fliess w Austrii. Wyróżnienia otrzymały również dwie polskie miejscowości: Dobków z gminy Świerzawa (woj. dolnośląskie), a także Kadłub, położony w gminie Strzelce Opolskie. Wyjazd służył nie tylko nawiązaniu nowych kontaktów, ale również zachęcił do poszukiwania nowych inspiracji i czerpania z doświadczeń 30 wspólnot lokalnych z Europy Środkowo – Zachodniej, biorących udział w tych uroczystościach. Był też okazją do promocji; na specjalnie przygotowanym stoisku ARGE, w ramach dobrych praktyk, prezentowała była również Gmina Gogolin.