ARGE promuje Gminę Gogolin

Gmina Gogolin została po raz kolejny doceniona i promowana przez Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE. W dwóch nowo wydanych przez to stowarzyszenie czasopismach „Dorferneuerung” oraz „Rural Roadmap Best Practice”, ukazały się artykuły oraz wzmianki o Gogolinie, dotyczące odnowy wsi oraz współpracy gminy z ARGE.

W czasopiśmie „Rural Roadmap Best Practice” zaprezentowano nie tylko podstawowe informacje na temat Gminy Gogolin, ale również dokonania gogolińskiego samorządu w zakresie odnowy wsi. Gogolin znalazł się wśród 12 miejscowości, m.in. ze Słowacji, Węgier, Austrii, Holandii, Niemiec i Włoch, jako przykład „dobrych praktyk”. Duży artykuł, przetłumaczony na język angielski oraz niemiecki, został opatrzony licznymi fotografiami, pokazującymi nie tylko sam Gogolin, ale również Kamień Śląski – Szmaragd Opolskiej Ziemi. W cyklicznie wydawanych magazynie „Dorferneuerung” ukazały się natomiast dwie wzmianki dotyczące Gogolina: na temat udziału gminy i stowarzyszenia ARGE w VIII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016 w Kielcach oraz sukcesu w konkursie fotograficznym „European Rural Benefits & Innovation 2020”, gdzie zdjęcie przesłane przez Urząd Miejski w Gogolinie znalazło się na IV miejscu, pokonując ponad dwustu rywali z sześciu państw.