Konferencja Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi.

W Kamieniu Śląskim odbyła się konferencja naukowa, w ramach Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. W spotkaniu, które odbyło się w piątek 26 sierpnia w Pałacu w Kamieniu Śląskim, udział wzięło kilkadziesiąt osób: wójtowie, burmistrzowie oraz przedstawiciele uniwersytetów.

Na zaproszenie Zarządu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi do Kamienia Śląskiego przyjechało 40 przedstawicieli samorządów z całej Polski, którzy reprezentują Polską Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi oraz Sieć Najciekawszych Wsi. W spotkaniu uczestniczyli także: ekspert PSORW Poseł Ryszard Wilczyński, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Mariola Szachowicz, przedstawicielka Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Iwona Kłosowicz, przedstawiciel zespołu Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy Krystian Połomski. Swoją obecnością zaszczycił również arcybiskup Alfons Nossol. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele środowiska naukowego z różnych regionów  Polski: kierownik projektu Sieci Najciekawszych Wsi dr inż. Sylwia Staszewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, reprezentantka Politechniki Gdańskiej dr inż. arch. Anna Górka oraz dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka – Filipiak. Obecni byli również samorządowi sąsiedzi Gminy Gogolin z Krapkowic i Zdzieszowic, liderzy Odnowy Wsi Kamienia Śląskiego, Rada Sołecka oraz radni wsi Kamień Śląski, a także przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gogolinie: naczelnik Wydziału Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji Krzysztof Reinert oraz inspektor Monika Buk, koordynująca pracę sekretariatu PSORW.

 

 

Konferencję otworzył uroczyście Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Zarządu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, ubrany w tradycyjny, śląski strój ludowy. Burmistrz Joachim Wojtala przedstawił również prezentację, dotyczącą Kamienia Śląskiego – wsi, która nazywana jest Szmaragdem Opolskiej Ziemi, a która została wybrana na siedzibę Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Burmistrz pokrótce zaprezentował najważniejsze daty w historii tej niezwykłej miejscowości, a także pokazał najważniejsze działania mieszkańców i samorządu Gminy Gogolin w rozwój i odnowę Kamienia Śląskiego. W dalszej części wykład wygłosił arcybiskup ksiądz profesor dr. hab. Alfons Nossol. Arcybiskup odniósł się do korzeni Kamienia Śląskiego, który zasłynął przede wszystkim jako miejsce urodzenia św. Jacka, bł. Czesława i bł. Bronisławy. Po profesorsku przedstawił również w jaki sposób w Kamieniu Śląskim realizowane jest hasło: „U św. Jacka odnowisz ciało i duszę”. Audytorium było pod ogromnym wrażeniem niemal godzinnego wystąpienia arcybiskupa Alfonsa Nossola. Tuż po swoim wystąpieniu, obchodzący niedawno rocznicę urodzin arcybiskup otrzymał z rąk Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali pamiątkowy obraz przedstawiający pejzaż Kamienia Śląskiego, bukiet kwiatów oraz życzenia. Swoje referaty wygłosili również: dr hab. inż. Sylwia Staszewska z Instytutu Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka – Filipiak Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz dr inż. arch. Anna Górka z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Krystian Połomski z Fundacji Wspomagania Wsi, a także Piotr Sawiński z  Locativo Sp. z o.o. W trakcie konferencji był również czas na dyskusję. Uczestnicy spotkania debatowali omawiając następujące tematy: „Problemy tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi”, „Kierunki dalszego działania Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi”, „Możliwości współdziałania PSORW i uczelni”. Skarbnicę śląskiej pieśni ludowej gościom przedstawiły „Szwarne Dziołchy”, a śląską gwarę podczas berania: mały Antoś Gabor z Choruli oraz Dorota Matauszek z Kamienia Śląskiego.

W sobotni poranek, po podsumowaniu piątkowych obrad i wykładów, zaproszeni goście spotkali się na dziedzińcu przed Pałacem, gdzie krótki występ artystyczny przygotowała Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gogolina. Jeszcze przed rozpoczęciem I Festiwalu Tożsamości i Kultury Wsi Odnowionej, uczestnicy konferencji mogli zapoznać się w jaki sposób w Kamieniu Śląskim realizowany jest Program Odnowy Wsi, a także zobaczyć działania Kamienia Śląskiego zmierzające do uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi, zgodnie z wytycznymi planu działania wioski. Przewodnicy grup: Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Krzysztof Reinert – Gminny Koordynator Programu Odnowa Wsi, a także Ewa Kremer z Centrum Informacji Turystycznej Gminy Gogolin, pokazali najpiękniejsze zakątki wsi, najważniejsze inwestycje, zrealizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także bogactwo tradycji i kultury ludowej, oprowadzając trzema wytyczonymi trasami: „U św. Jacka, czyli w rodowej siedzibie. Odrowążów”, „U św. Jacka, czyli leczymy ciało i duszę metodą ks. Kneippa”, „U św. Jacka, czyli w najpiękniejszej wsi”. Odwiedzający Izbę Tradycji spotkali się z mieszkańcami wsi, liderami Odnowy Wsi, a także wysłuchali również występu Zespołu Folklorystycznego „Echo” z Kamienia Śląskiego.

Dwudniowej konferencji towarzyszyły liczne wystawy. Na terenach wokół Pałacu oraz Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego ustawiono m.in. tablice z twórczością poetycką o urokach Kamienia Śląskiego lokalnych autorów, plansze dotyczące odnowy wsi w Gminie Gogolin oraz najważniejszych inwestycje w poszczególnych sołectwach, realizowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kamień Śląski, od 1999 roku, kiedy to zainaugurowano program „Odnowa Wsi”, przebył długą drogę. Jednak w ciągu 17 lat stał się wsią kompletnie odnowioną, która może śmiało pretendować do polskiej Sieci Najciekawszych Wsi, a także uczestniczyć w konkursach organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi ARGE. W czasie plenarnego spotkania członków Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, podjęto uchwałę o przystąpieniu stowarzyszenia do Europejskiego Stowarzyszenia Odnowy Wsi ARGE; stowarzyszenie PSORW reprezentować będzie ekspert PSORW Poseł Ryszard Wilczyński.