Burmistrz dopiął swego - rusza budowa obwodnicy

Wieloletnie, intensywne starania Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali, wraz z Prezesem Górażdże Cement S.A. Andrzejem Balcerkiem, zmierzające do budowy obwodnicy Malni i Choruli, przyniosły sukces.

24 sierpnia 2016 roku, Zarząd Dróg Wojewódzkich wysłał do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej przetarg na budowę obwodnicy Malni i Choruli. Zadanie ma zostać zrealizowane do 2018 roku, a jego wartość to ok. 50 mln zł. Obwodnica o długości 6060 zostanie poprowadzona od ronda w Gogolinie w kierunku Malni i Choruli, do połączenia z drogą wojewódzką nr 423 za miejscowością Chorula.

O budowę obwodnicy Malni i Choruli od 2008 roku usilnie zabiega trzech partnerów: Gmina Gogolin, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Górażdże Cement SA. W grudniu 2008 roku, doszło do podpisania Listu Intencyjnego w sprawie budowy obwodnicy, pomiędzy Gminą Gogolin, reprezentowaną przez Burmistrza Gogolina Joachima Wojtalę oraz przedsiębiorstwo Górażdże Cement SA., reprezentowane przez Prezesa Zarządu Andrzeja Balcerka oraz Wiceprezesa Zarządu Jacka Kwaśniaka. W spotkaniu, poza stronami  porozumienia, wzięli udział także Członek Zarządu Województwa Opolskiego – Andrzej Kasiura, Starosta Powiatu Krapkowickiego – Albert Macha, Przewodniczący Rady Powiatu – Krystian Komander, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie – Franciszek Holeczek oraz przedstawiciele lokalnego samorządu, radni i sołtysi. Dzięki wsparciu byłego marszałka Józefa Sebesty, zadanie zostało umieszczone na liście zadań priorytetowych województwa opolskiego, które będą realizowane w latach 2014 – 2020, przy wsparciu środków unijnych, w ramach nowej perspektywy finansowej.

Przez kolejne lata, Gmina Gogolin sukcesywnie i realnie wspierała ten cel finansowo. Do tej pory z budżetu gminy na poprawę systemu komunikacyjnego w Malni i Choruli przeznaczono 932 687 zł,  w tym 633 000 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 423 w Choruli i Malni i 299 687 zł przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego obwodnicy.

Dzięki przygotowanej dokumentacji technicznej ze środków finansowych, wyłożonych przez Górażdże Cement SA i Gminę Gogolin, w dniu 24 lutego 2014 r.  Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę w sprawie III wersji RPO na lata 2014-2020. Działanie 7.2 Zrównoważony Transport na Rzecz Mobilności Mieszkańców, gdzie zostało ujęte zadanie: „Poprawa powiązania Opola i Aglomeracji Opolskiej z węzłem autostrady A4 „Gogolin”, poprawa dostępności do firmy Górażdże Cement SA, zlokalizowanej w Choruli, wyprowadzenie ruchu ciężkiego do i z firmy Górażdże Cement SA poza zabudowę mieszkaniową, rozwój terenów inwestycyjnych Gminy Gogolin”.

Budowa tej ważnej arterii jest kluczowym zadaniem dla rozwoju gminy oraz mieszkańców, przede wszystkim po to, aby wyprowadzić ciężki i bardzo uciążliwy transport poza tereny zamieszkałe. Inwestycja ułatwi również „skomunikowanie” terenów inwestycyjnych (w tym leżących w obrębie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) z autostradą A4.

Na zdjęciu: 3 grudnia 2008 roku, Burmistrz Gogolina, Prezes Zarządu Górażdże Cement SA. oraz Wiceprezesa Zarządu Górażdże Cement SA. podpisali List Intencyjny w sprawie budowy obwodnicy.

obwodnice_list.jpeg