Wysoko ocenione wnioski

Wszystkie wnioski złożone przez wnioskodawców z terenu Gminy Gogolin znalazły się na liście rankingowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Kraina św. Anny”. Łączna, wnioskowana kwota dofinansowania - to prawie 738 tys. zł.

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się (10.04.) posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia „Kraina św. Anny”. W spotkaniu uczestniczył – jako członek Rady - Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Rada Programowazaakceptowała listę rankingową wniosków o pozyskanie środków na realizację projektów. Z terenu Gminy Gogolin wpłynęło jedenaście wniosków, z których trzy zostały najwyżej ocenione i zajęły pierwsze miejsca na liście rankingowej w trzech kategoriach (działaniach):

 • „Zagospodarowanie stawu na Centrum Spotkań Mieszkańców Krainy św. Anny w Miejscowości Obrowiec” - wnioskodawca Gmina Gogolin, kategoria „Odnowa i Rozwój Wsi”, wysokość dofinansowania 496 196,00 zł,
 • „Miejsca Noclegowe w Starym Młynie w Obrowcu”– wnioskodawca Andrzej Konieczny z Gogolina, kategoria „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, wysokość dofinansowania 100 000 zł,
 • „Skromni ludzie – wielkie dzieła. Prezentacja twórczości ludowej – pereł Ziemi Gogolińskiej” – wnioskodawca Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, w ramach działania „Małe Projekty”, wysokość dofinansowania 13 288,09 zł.

Rada_programowa.jpeg

Ponadto, na liście rankingowej znalazły się następujące wnioski złożone w ramach działania „Małe Projekty”:

 • „Odnowa Wsi – drogą do sukcesu”– wnioskodawca Gmina Gogolin, wysokość dofinansowania 21 010,92 zł,
 • „Odpust u Św. Barbary – silni wiarą, zintegrowani tradycją”– wnioskodawca Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Okaż serce innym”, wysokość dofinansowania 6 163,15 zł,
 • „W Gogolinie jak w rodzinie – urodzinowe spotkanie Karolin i Karolów”– wnioskodawca Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, wysokość dofinansowania 13 038,22 zł,
 • „Skuteczna promocja – szansą rozwoju obszarów wiejskich”– wnioskodawca Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, wysokość dofinansowania 25 000,00 zł,
 • „Z Kalejdoskopem aktywni w przyszłości”– wnioskodawca Gminna Biblioteka Publiczna, wysokość dofinansowania 21 907,22 zł,
 • „Nowoczesne centrum kultury miejscem rozwoju, twórczości i integracji lokalnej”– wnioskodawca Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, wysokość dofinansowania 13 470,90 zł,
 • „Mobilne obozy rekreacyjne na terenie LGD”– wnioskodawca Towarzystwo Sportowe Iron Man, wysokość dofinansowania 19 390,00 zł,
 • „Odtworzenie rodzinnych tradycji warzenia lokalnego piwa”– wnioskodawca Rafał Nocoń, wysokość dofinansowania 7 613,20 zł.

Dokumentacja dotycząca wniosków zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, gdzie nastąpi dalsza weryfikacja i decyzja o przekazaniu środków unijnych na realizację projektów. Więcej informacji na stronie internetowej www.annaland.pl