Duże dofinansowanie do Centrum Przesiadkowego w Gogolinie

Jedno z największych dofinansowań ze środków europejskich dla Gminy Gogolin! Gmina otrzymała kwotę 3 350 000 złotych, w ramach pierwszego naboru do poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020, w tym Centrum Przesiadkowe w Gogolinie. 

W związku z zatwierdzeniem 16 sierpnia przez Zarząd Województwa Opolskiego „Listy ocenionych projektów złożonych do dofinansowania”, trzy dni później (19 sierpnia) Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala ogłosił przetarg na przebudowę budynku istniejącego dworca kolejowego na „Centrum przesiadkowe Gogolin” wraz z niezbędną wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną. Przetarg obejmuje również zagospodarowanie terenu dla potrzeb planowanej inwestycji, wykonanie parkingu utwardzonego na 40 miejsc postojowych, w tym dla autobusów. Przy dworcu zaprojektowano wiatę na parking dla rowerów i motorowerów na 66 miejsc.