Na dożynkach w Łodygowicach

Na zaproszenie Wójta Gminy Łodygowice, delegacja samorządowa z gminy Gogolin, na czele z Burmistrzem Gogolina Joachimem Wojtalą, wzięła udział w Dożynkach Gminnych, które odbyły się w ubiegłą sobotę (20 sierpnia) w Zarzeczu. Skład delegacji reprezentującej gminę Gogolin tworzyli ponadto: Gizela Sapok – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej; Waltrauda Wicher – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia; Franciszek Holeczek  – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania; Irena Kubiczek – Sołtys Choruli; Barbara Herok – Sołtys Malni oraz Krzysztof Reinert – Naczelnik Wydziału Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji.

Samorządowcy uczestniczyli m.in. w uroczystej mszy św. dziękczynnej za zebrane plony oraz części wieńcowej, która odbyła się na boisku LKS „Jezioro Żywieckie” w Zarzeczu. Tam goście mogli zobaczyć barwne występy artystyczne, w wykonaniu zespołu „Mali Magurzanie” oraz „Magurzanie” z Łodygowic, a także polsko – rosyjskiego duetu „ZA-NO-ZA”.