Udana wizyta studyjna

4 i 5 sierpnia 2016r liczna grupa członków gogolińskiej Akademii Trzeciego Wieku z jej Prezes Henryką Sadowską oraz przedstawicielami liderów wsi gminy Gogolin uczestniczyli w wizycie studyjnej do gminy Bieliny i Morawica, w województwie Świętokrzyskim.

W wyjeździe studyjnym udział wzięli także Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala, który jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Prezydium Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi a także naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Arnold Joszko.

Korzystając z zaproszenia Sławomira Kopacza – Wójta Gminy Bieliny, który jest dodatkowo Członkiem Zarządu Stowarzyszenia PSORW już pierwszego dnia uczestnicy wizyty studyjnej podziwiali malownicze zakątki serca Gór Świętokrzyskich. Zwiedzili m.in. Święty Krzyż – Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, Muzeum Misyjne, punkt widokowy na Gołoborzu oraz wieżę widokową. Te niezwykłe miejsca zachwyciły wszystkich atrakcyjnym położeniem, zdrowym klimatem i unikalnym dziedzictwem kulturowym. Trzeba dodać, że Święty Krzyż  leży w granicy diecezji sandomierskiej i należy do najstarszych w Polsce i Europie chrześcijańskich miejsc kultu religijnego. W godzinach popołudniowych seniorzy zwiedzili Osadę Średniowieczną w Hucie Szklanej, gdzie słowiańscy rzemieślnicy wzorem postaci Krainy Legend Świętokrzyskich, po dzień dzisiejszy z pasją prezentują często zapomniane już zawody.

Jako, że głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń, poznanie działań i przedsięwzięć, które są realizowane na terenie Gminy Bieliny drugiego dnia grupa z Gogolina wzięła udział w specjalnie przygotowanych prezentacjach. O działalności lokalnych stowarzyszeń i ich bardzo ciekawych inicjatywach opowiadali liderzy i osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych projektów. I tak o działalności Stowarzyszenia Twórczych Kobiet – Talent i Pasja opowiedziała Marzena Tatar, zaś o inicjatywach realizowanych przez Stowarzyszenie Działam dla Gminy Bieliny uczestnikom opowiedziała Agata Sałata. Niezwykle ciekawy projekt „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża” zaprezentowała  Dyrektor Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach Anna Łubek, która też była przewodniczką w trakcie wizyty w Zagrodzie Chłopskiej w Kakoninie. Tamto zaprezentowano mało wykorzystywany w naszym regionie sposób prowadzenia działalności gospodarczej w formie Spółdzielni Socjalnej. W drodze powrotnej uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznania się z najciekawszymi projektami zrealizowanymi na terenie Gminy Morawica. Po zakątkach gminy oprowadzał Marian Buras, Wójt Morawicy. Ta położona na granicy Kielc gmina, również jest członkiem Stowarzyszenia PSORW. Na terenie gminy od wielu lat realizowane są z powodzeniem liczne inwestycje komunalne i infrastrukturalne, które efektywnie podnoszą standard życia mieszkańców. W trakcie prezentacji w Urzędzie Gminy uczestnicy podróży studyjnej z zaciekawieniem zapoznali się z nowatorskimi sposobami zarządzania gminą, gdzie np. w systemie oświaty dla 5 szkół organem prowadzącym jest Gmina Morawica i także dla 5 szkół organem prowadzącym jest stowarzyszenie.