Listy wniosków

Od tego roku mieszkańcy Gogolina poprzez zgłaszane wnioski i późniejsze głosowanie, będą mogli wybrać zadania realizowane na terenie samego miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zarządzeniem Burmistrza Gogolina z dnia 13.07.2016 r. rozpoczęta została procedura wdrożenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Gogolina na rok 2017.

Na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków utworzone zostały dwie listy projektów, które poddane zostaną głosowaniu. Jedna lista to projekty małe - do 10.000 zł, druga to projekty duże, o wartości powyżej 10.000 zł. Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi wnioskami.

 

Lista zweryfikowanych wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2017 - małe projekty

Lista zweryfikowanych wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2017 - duże projekty

 

Od poniedziałku 17 października zapraszamy do głosowania

na zadania do Budżetu Obywatelskiego Gogolina na rok 2017.

 

Uprawnionymi do głosowania są osoby, które ukończyły 16 rok życia i zameldowane w mieście Gogolin na pobyt stały. Każdy uprawniony może zagłosować na trzy zadania w ramach małych projektów (do 10 tys. zł) oraz na trzy zadania w ramach dużych projektów (powyżej 10 tys. zł)

Głosowanie trwać będzie od 17 października do 31 października 2016 r. a dokonać tego będzie można na dwa sposoby:

 • drogą elektroniczną poprzez specjalny formularz głosowania na stronie www.gogolin.pl

lub

 • w formie papierowej poprzez postawienie znaku „X” na kartach do głosowania

 

Wyznaczone miejsca do przeprowadzania głosowania na kartach do głosowania:

 1. Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, ul. Plac Dworcowy 5, 47-320 Gogolin;
 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, ul. Krapkowicka 2, 47-320 Gogolin;
 4. Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie, Al. Przyjaciół Dübendorf, 47-320 Gogolin;
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin;
 6. Zespół Szkół w Gogolinie, ul. Szkolna 27, 47-320 Gogolin;
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy, ul. Krapkowicka 141, 47-320 Gogolin;
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie, ul. Strzelecka 39, 47-320 Gogolin;
 9. Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie, ul. Szpitalna 4,  47-320 Gogolin;
 10. Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie,  ul. Strzelecka 34, 47-320 Gogolin;
 11. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin;
 12. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. - Biuro Obsługi Klienta, ul. Strzelecka 15, 47-320 Gogolin.

 

Lista wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2017 - projekty odrzucone

 

Protokół Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego - PDFProtokół_Zespołu_BO_2017.pdf