Jubileusz 20 lecia współpracy Gogolina z Schongau

Wpisem Burmistrzów Gogolina i Schongau do Pamiątkowej Złotej Księgi Miasta przypieczętowano dwudziestoletnią, oficjalną międzynarodową współpracę Gogolina z miastem Schongau w Niemczech. Jubileuszowe spotkanie z tej okazji miało miejsce w Ratuszu tego malowniczego bawarskiego miasteczka w miniony weekend 10-12 czerwca.

Na zaproszenie Burmistrza Schongau Falka Sluytermana van Langeweyde w uroczystościach udział wzięła 16 osobowa delegacja miasta i gminy Gogolin z Burmistrzem Joachimem Wojtalą i Przewodniczącym Rady Miejskiej Piotrem Czokiem na czele. W składzie delegacji byli ponadto przedstawiciele Rady Miejskiej, Rady Rozwoju Gminy Gogolin, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, placówek oświatowych, przedstawiciele Towarzystwa Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim oraz odpowiedzialni za kontakty zagraniczne i promocję gminy pracownicy Urzędu Miejskiego.

W trakcie uroczystej sesji (11.06) zorganizowanej w miejskim ratuszu podsumowano zapoczątkowaną w 1990 roku współpracę pomiędzy obydwoma miastami. W uroczystym spotkaniu udział wzięli inicjatorzy i wieloletni koordynatorzy kontaktów z Gogolinem, wśród nich główny inicjator, ówczesny Burmistrz Schongau Luitpold Braun, radni rady miejskiej a także kolejni burmistrzowie Schongau: Friedrich Zeller i Karl Heinz Gerbl. Na sali obecni byli także mieszkańcy miasta, dzięki którym kontakty te przez wiele lat były realizowane i dalej są rozwijane. Bez wątpienia należą do nich uhonorowani przez władze Gogolina Nagrodą Honorową Ziemi Gogolińskiej „Statuetką Karolinki” panowie Hans Fickler, Heinrich Forster oraz pani Christl Wetzler.

O historii kontaktów.

Wieloletni burmistrz Schongau a później przez wiele lat starosta powiatu Weilheim -Schongau Luitpold Braun przedstawił zebranym w ratuszu dotychczasową historię kontaktów. Nawiązał on w szczególności do początków współpracy zainicjowanej z ówczesnym burmistrzem Gogolina Norbertem Urbańcem, dzięki któremu w 1996 roku doszło w Schongau do podpisania oficjalnej umowy. Luitpold Braun przytoczył liczne przykłady działań, dzięki którym w Gogolinie już w tamtych latach odczuwalne były wymierne korzyści tej współpracy. Wymienić można by m.in. pierwsze plastikowe pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, samochód do ich odbioru, wyposażenie szpitala: łóżka, materace i sprzęt medyczny,  namiot biesiadny ze stołami i ławami, sprzęt i lekki samochód z autopompą dla OSP. Niezwykle cenna była jednak pomoc zorganizowana przez samych mieszkańców Schongau po powodzi tysiąclecia w 1997 roku.

Burmistrz J. Wojtala w swym okolicznościowym wystąpieniu podkreślił wagę zapoczątkowanych na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia pierwszych kontaktów między naszymi miastami, które jak się okazało, przez wiele lat idealnie wpisują się w ramy zawartego w 1991 roku przez Polskę i Niemcy Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Nieoceniona w kontaktach Gogolina z otwierającą swe granice Europą była rola ówczesnego Burmistrza Schongau Luitpolda Brauna, jedynego – dotychczas Honorowego Obywatela Gogolina oraz odznaczonego odznaką Zasłużonego dla Miasta Gogolina. Z serca płynąca, nie woli zysku ani z żadnego politycznego poparcia czy też wyrachowania został przez Pana Brauna zainicjowana niezwykle cenna inicjatywa wzajemnej życzliwości i wola współpracy. To właśnie w kierunku L. Brauna a także  ówczesnego burmistrza Gogolina Norberta Urbańca w swym wystąpieniu Burmistrz J. Wojtala skierował swoje gorące podziękowania. Burmistrz Wojtala bardzo serdecznie podziękował także Pani Christl Wetzler, Hansowi Fickler, Heinrichowi Foster, burmistrzowi dr Friedrich Zeller, Śp. dr. Hermannowi Vogler. Ponadto Burmistrz Wojtala podziękował Paulowi Huber, Śp. Josefowi Rössler, księdzu Bernhardowi Mooser, Państwu Michaelowi i Janinie Krolitzek, Urszuli Disch, Państwu Kommander oraz burmistrzowi Karlowi–Heinz Gerbl i wielu bezimiennym osobom, które przyczyniły się do podtrzymywania naszego partnerstwa.

Zwrócił uwagę na fakt, iż w imię wdzięczności za współpracę, serdeczną otwartość dla budowania nowej jakości relacji między naszymi miastami już w 1992 roku Rada Miejska  na wniosek Burmistrza Norberta Urbańca podjęła uchwałę o nadaniu reprezentacyjnemu traktowi prowadzącemu do wybudowanego kościoła rzymsko-katolickiego w dzielnicy Gogolin-Karłubiec nazwy ul. Przyjaciół Schongau. W swych wystąpieniach obecni burmistrzowie zarówno Gogolina, jak i Schogau nawiązali do obecnych płaszczyzn wymiany międzynarodowej, dzięki której możliwe są kontakty pomiędzy szkołami, jednostkami straży pożarnych, czy też klubów sportowych. Na zakończenie obydwaj panowie dokonali wpisu do Pamiątkowej Złotej Księgi, gdzie gromadzone są najważniejsze daty i przedsięwzięcia w historii miasta Schongau.

Dziękując za zaproszenie na uroczystość Jubileuszu 20-lecia partnerstwa i współpracy Burmistrz Wojtala złożył zaproszenie dla przedstawicieli władz miasta oraz reprezentacji mieszkańców oraz grupy młodzieży na uroczystość 50-lecia nadania Praw Miejskich dla Gogolina w dniach 26-28 maja 2017r.

Uroczyste obchody Jubileuszu 150-lecia działalności miejscowej straży pożarnej - Freiwillige Feuerwehr der Stadt Schongau.

Już wczesnym rankiem w niedzielę 12 czerwca strażacy i goście w barwnym szyku przemaszerowali do kościoła w rynku miasta, aby tam wziąć udział w uroczystej mszy świętej. Na jej zakończenie zaprezentowano i udekorowano specjalnymi szarfami odnowiony, ponad stuletni sztandar jednostki Schongau. Wczesnym popołudniem przez ulice miasta przemaszerowała parada strażaków z całego powiatu Weilheim-Schongau oraz zaprzyjaźnionych jednostek. Tuż za gospodarzami uroczystości ze sztandarem w paradnym szyku przeszli strażacy z delegacji Gogolina, za nimi wszyscy zaproszeni goście. Niewątpliwie wielką atrakcją był udział w pochodzie zabytkowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, zabytkowych pomp do zaprzęgów konnych oraz historycznego podręcznego sprzętu gaśniczego. W trakcie uroczystości na scenie pod namiotem Burmistrz Joachim Wojtala w towarzystwie Komendanta Gminnego OSP Jana Pałasza wręczył Jubilatom pamiątkowy grawer z życzeniami od strażaków i mieszkańców Gminy Gogolin oraz ozdobny hełm z logo Związku OSP RP. Gratulacje odebrali Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Schongau (Freiwillige Feuerwehr der Stadt Schongau) Hubert Wasl i Komendant tej jednostki Werner Berchtold.

Nowe otwarcie we wzajemnych kontaktach.

W trakcie pobytu i wielu spotkań z burmistrzem miasta Falkiem Sluytermanem oraz wieloma radnymi reprezentującymi różne frakcje polityczne uzgodniono dalsze kroki w kierunku pogłębiania dalszych kontaktów Gogolina z Schongau. Główny nacisk położony zostanie na otwartą współpracę pomiędzy szkołami już od poziomu szkół podstawowych, przez gimnazjum i liceum. Pogłębiania nauki języków obcych, głównie języka niemieckiego i wymiana doświadczeń w zakresie wymiany międzynarodowej młodzieży to najważniejsze elementy tych założeń. Obydwie strony wyraziły ponadto wolę poszerzenia kontaktów o szkolenie sportowe dla klubów i organizacji prowadzących działalność szkoleniową. Ponadto rozpatrywany jest udział w projektach turystycznych, kulturalnych oraz targach rzemiosła, dla których miasto Schongau jest partnerem wiodącym.

Turystyczne atrakcje.

Wizyta w Niemczech delegacji z Gogolina była dla gospodarzy okazją do pokazania uroków tego niewątpliwie bardzo malowniczego regionu. Pracownicy Centrum Informacji Turystycznej z Schongau wraz z przedstawicielami mieszkańców oraz radną rady miejskiej, jednocześnie miejscową przewodniczką turystyczną Kornelią Funke zorganizowali wyjazd do baśniowego zamku Neuschwanstein, który jest podobno najczęściej odwiedzanym miejscem w Europie po wieży Eiffla. W drodze powrotnej grupa odwiedziła położony niedaleko Schongau, równie często odwiedzane miejsce pielgrzymkowe - rokokowy kościół w Wies (gmina Steingaden) na tzw. Pfaffenwinkel w południowych Niemczech. W podziękowaniu za organizację i fachowe przewodniczenie w trakcie wyjazdu, burmistrz J. Wojtala przekazał do Centrum Informacji Turystycznej spory zestaw niemieckojęzycznych materiałów promocyjnych, folderów i map z Gminy Gogolin, które będą służyły dla jeszcze lepszej promocji Gogolina za granicą.