55 Lat GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOGOLINIE

55-lecie Biblioteki w Gogolinie 7.jpeg

 

“ Za zaangażowanie się w potrzeby społeczności lokalnej,tworzenie przyjaznego klimatu zgodnego współżycia społecznego poprzez aktywne uczestniczenie w pracach organizacji społecznych działających w gminie a także za inicjowanie różnorodnych form upowszechnianie kultury, co znacząco wpływa na pobudzanie życia kulturalnego wśród mieszkańców gminy.

 

55-lecie Biblioteki w Gogolinie.jpeg

 

Tak została uzasadniona decyzja Kapituły Honorowej Nagrody Statuetki Karolinki. Nagrodę - symbol ziemi gogolińskiej Gminna Bibliteka Publiczna w Gogolinie otrzymała z rąk Burmistrza Joachima Wojtali podczas oficjalnych uroczystości, które odbyły się17 czerwca 2005 roku na Zamku w Kamieniu Śląskim.

 

55-lecie Biblioteki w Gogolinie 3.jpeg

 

Uroczystość jubileuszowa 55-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie obchodzona była podczas XV DNI GOGOLINA, a honorowy patronat nad imprezą objął marszałek województwa opolskiego Grzegorz Kubat. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej pani Mariola Król otrzymała przyznaną przez Ministra Kultury odznakę: “Zasłużony działacz kultury”. Listy gratulacyjne na ręce pani dyrektor biblioteki złożyli między innymi: wicemarszałek województwa opolskiego Ewa Rurynkiewicz, starosta krapkowicki Albert Macha. Ks. dr Joachim Piecuch uświetnił uroczystość swoim wystąpieniem, przedstawiając historię i pochodzenie słowa “biblioteka”. Ukazał jak duże jest znaczenie biblioteki w rozwoju świadomości kulturowej mieszkańców gminy.

 

Część oficjalną zakończył recital fortepianowy solistki Katarzyny Glensk, która wykonała wybrane utwory Fryderyka Chopina.

 

Wieczorem w Sali Lustrzanej na Zamku  św. Jacka w Kamieniu Śląskim odbyła się NOC POEZJI pod hasłem “DZIELIMY SIĘ SŁOWEM”. Gościem honorowym tej uroczystości był  znamienity poeta - Zbyszko Bednorz, który w wieczornej refleksji czerwcowego dnia mówił swoimi wierszami o takich wartościach jak: wolność, miłość, patriotyzm. Poza gościem honorowym swoją obecnością zaszczycili zebranych inni twórcy rodzimej poezji: Walter Pyka, Wiesław Malicki, Andrzej Pałosz, Jan Goczoł, Edmund Borzemski, Tadeusz Soroczyński, Ewa Maj - Szczygielska, Zygmunt Dmochwski a także gość z Zaolzia - Kazimierz Kaszper. "Dzielenie się słowem" uświetnione zostało recitalem znakomitego wirtuoza gitary - Adama Mikulskiego oraz porywającym publiczność koncertem akordeonistów - Olgi Strelc i Dariusza Kownackiego.

 

55-lecie Biblioteki w Gogolinie 4.jpeg

 

55-lecie Biblioteki w Gogolinie 5.jpeg

 

55-lecie Biblioteki w Gogolinie 6.jpeg

 

Gminna Biblioteka Publiczna w 2004 roku otrzymała status instytucji kultury. Na terenie obiektu istnieje Centrum Informacji Lokalnej, Gminny Punkt Informacji Europejskiej,Ośrodek Informacji Gospodarczej i Prawnej, Ognisko Muzyczne, Warsztaty plastyczno-terapeutyczne, Stowa-rzyszenie Miłośników Ziemi Gogolińskiej.

 

 

Gogolin, czerwiec 2005 r.