Wpis w dniu akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej

Wielcy Szanowni Mieszkańcy

Gminy Gogolin

 

W dniu akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej pragniemy wyrazić zadowolenie z faktu, iż mamy możliwość bycia bezpośrednimi świadkami tak doniosłego momentu w naszej historii. Na naszych oczach zakończony został wieloletni, żmudny proces włączania Polski do struktur europejskich. Osobiście cieszy mnie fakt, iż proces ten odbywał się przy pełnej akceptacji ze strony naszego społeczeństwa, które zostało wyrażone w postaci wyników ubiegłorocznego referendum.

 

Jako przedstawiciele władz lokalnych w procesie, który rozpocznie się po 1 maja Br., mamy do odegrania ważna rolę, która jest nam przeznaczona, choćby ze względu no potencjał ludnościowy, położenie geograficzne, historię i tradycje. Wykorzystajmy tę szansę dla nas samych i następnych pokoleń.

 

W imieniu własnym oraz władz samorządowych gminy Gogolin, pragnę życzyć wszystkim mieszkańcom naszej „małej ojczyzny” pomyślnej realizacji wszystkich zamierzeń mających na celu poprawę warunków życia i dalszego wszechstronnego rozwoju w naszych rodzinach, ojczyźnie i europejskiej wspólnocie.

 

 

Z wyrazami szacunku