Jubileusz OSP Obrowiec

Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu w bieżącym roku obchodzi jubileusz 90 – lecia działalności. Uroczystość z tej okazji odbyła się w sobotę 28 maja 2016 r.

Połączone z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka 2016, obchody jubileuszu jednostki, rozpoczęły się uroczystą mszą św. w intencji strażaków w kościele parafialnym pw. Jana Chrzciciela w Obrowcu, której przewodniczył Ksiądz Biskup Paweł Stobrawa. Po mszy, zaproszeni goście wraz z pododdziałami i pocztami sztandarowymi, na czele z Miejską Młodzieżową Orkiestrą Dętą przemaszerowali w korowodzie ulicami Obrowca i udali się na oficjalne uroczystości na plac pod remizą OSP, gdzie dowódca uroczystości druh Jan Pałasz złożył meldunek Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu druhowi Andrzejowi Borowskiemu. Oficjalnego otwarcia obchodów jubileuszu dokonał Burmistrz Gogolina, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Joachim Wojtala, a historię jednostki przedstawił druh Paweł Obrzud – naczelnik OSP Obrowiec. Całość poprowadził Tadeusz Byrski – naczelnik Gminnego Centrum Reagowania.

Głównym punktem uroczystości było uhonorowanie zasłużonych działaczy i członków gminnych jednostek OSP odznaczeniami za długoletnią, wzorową służbę społeczną w szeregach OSP. Po raz drugi, Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali wieloletni członkowie OSP Obrowiec: dh Antoni Plichta, dh Antoni Pluta, dh Jan Pluta, dh Erwin Pluta.

Za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, działacze otrzymali medale nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa przyznano Antoniemu Konieczny, Leonardowi Bąk i Kindze Kaptur z OSP Obrowiec oraz Pawłowi Schreiberowi, Michałowi Nowakowi i Józefowi Roskosz z OSP Odrowąż. Srebrny medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Piotr Obrzud, Paweł Obrzud, Kornelia Niemiec z OSP Obrowiec, Bartłomiej Długosz, Grzegorz Krasowski , Andrzej Lenartowicz, Marcin Baron z OSP Odrowąż oraz Łukasz Tomeczek z OSP Zakrzów. Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Teresa Konieczny, Łukasz Ledwoń, Henryk Sladek, Michał Suder, Marek Jakubowski z OSP Obrowiec, Bożena Schreiber, Ryszard Grela, Adrian Jaszkowic, Daniel Wittek, Teresa Macha, Adrian Macha, Dorota Grela – Kołdrzak, Patryk Gajda, Karolina Gajda, Damian Kołodziejczyk, Arkadiusz Asman, Franciszek Mainczyk z OSP Odrowąż oraz Henryk Podleska, Dariusz Banert, Joachim Lepich, Dawid Wiora z OSP Zakrzów.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krapkowicach nadało odznakę Wzorowy Strażak, którą otrzymali: Dawid Gładysz i Tomasz Suder z OSP Obrowiec, Krzysztof Kasperek, Piotr Sulik, Piotr Kubiczek, Mariusz Kubiczek, Marek Doleżych, Mateusz Grela, Krzysztof Morawiec, Piotr Mainczyk, Adam Cyganik, Damian  Przywara, Piotr Własak z OSP Odrowąż; Tomasz Wach i Andrzej Wicher– OSP Kamień Śl. oraz Wolfgang Schlappa i Jakub Gnojczakz OSP Zakrzów.

Spotkanie było również okazją do gratulacji. Na ręce prezesa jednostki Błażeja Kaptura wpłynęły m.in. okolicznościowy dyplom Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krapkowicach dh Joachima Wojtali oraz grawerton od samorządu Gminy Gogolin. Życzenia złożyły też dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie, które przygotowały dla strażaków krótki występ artystyczny.

*****

Straż Ogniowa w Obrowcu została założona w 1926 r. jej pierwszym komendantem był Emanuel Lipka, a jej członkami byli m.in. Paweł Olbrych, Aleksander Szmidt, Józef Pluta. Po II wojnie światowej w 1946 r. komendantem straży został Józef Przybyła, a zastępcą: Jerzy Hoseman. Około 1950 r. została utworzona drużyna żeńska. W 1977 r. strażacy OSP Obrowiec uzyskali zgodę na budowę nowej remizy, która trwała do 1980 r. W 1979 r. strażacy otrzymali używany samochód gaśniczy, nazywany „Babcią”; kolejny w 1988 r. Od sierpnia 1995 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu włączona jest do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.