Świętowali Złote Gody

„Złote Gody” świętowali dziś (24.05) mieszkańcy Gminy Gogolin, którzy w tym roku obchodzą 50. rocznicę ślubu. Uroczystość wręczenia Medali Prezydenta RP Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, którą poprowadziła Urszula Piosek – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gogolinie, odbyła się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, złożył Jubilatom serdeczne życzenia zdrowia i szczęścia na kolejne lata.

Na zdjęciu (od lewej): Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Jerzy Gabor z Odrowąża (żona Anna nieobecna ze względów zdrowotnych), Monika i Wiktor Gaborowie z Malni, Elżbieta i Józef Kowolowie z Odrowąża, Edeltrauda i Herbert Mnichowie z Gogolina, Łucja i Karol Jaszkowicowie z Gogolina, Ilza i Józef Zającowie z Gogolina. Nieobecni byli Wiktoria i Włodzimierz Kielochowie z Gogolina.

Gody_net.jpeg