Kolejne spotkanie w ramach lokalnego partnerstwa

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się (19 maja) kolejne spotkanie w ramach Porozumienia na Rzecz Lokalnego Partnerstwa, w którym uczestniczyli sołtysi, przewodniczący zarządów dzielnic oraz liderzy stowarzyszeń, a także Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie Iwona Cimek i pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz Doradca Burmistrza Krzysztof Reinert przedstawili szeroką relację z dotychczasowej działalności gminy w ramach Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Burmistrz poinformował również o założeniu stowarzyszenia PSORW, którego siedzibą będzie Kamień Śląski. W ciągu najbliższego miesiąca stowarzyszenie zostanie zarejestrowane i działać będzie jako sformalizowany podmiot. Doradca Burmistrza Krzysztof Reinert przedstawił natomiast prezentację dotyczącą spotkań plenarnych Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi w Gminie Bieliny oraz w Gminie Międzylesie. Burmistrz poinformował również o planowanym na 25 – 27 sierpnia „Festiwalu Tożsamości i Kultury Wsi Polskiej” w Kamieniu Śląskim.

Głównym tematem spotkania była tegoroczna oferta wydarzeń kulturalnych i sportowych, które odbywać się będą w ramach „Artystycznego Lata” oraz dwóch projektów: „Spotkajmy się w bibliotece” oraz „Aktywni Seniorzy – kulturalnie i kulinarnie”, o których poinformowała Patrycja Bugno z Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji UM w Gogolinie. Pracownicy urzędu zachęcali sołtysów, przewodniczących zarządów dzielnicy oraz liderów do aktywnego włączenia się i uczestnictwa w proponowanych przedsięwzięciach. Tegoroczne wydarzenia kulturalne i sportowe będą adresowane głównie do mieszkańców poszczególnych sołectw w miejscu ich zamieszkania, a ich finał każdorazowo odbywać się będzie na Placu Benedyktyńskim w Gogolinie. W bogatym kalendarzu kulturalnym, który przedstawiła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie Iwona Cimek, znalazły się zarówno propozycje dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych oraz seniorów. Zakończenie „Artystycznego Lata” planowane jest na ostatni weekend lipca i odbędzie się na Stadionie Miejskim w Gogolinie.

spotkanie_net.jpeg