Wspólne lekcje dzieci z czeskiego Piska i Gogolina

W dniach 12-13 maja 2016 r. Gminę Gogolin odwiedziła delegacja z czeskiego Piska, w składzie Věra Szkanderová – burmistrz Piska, Dagmar Adamová – dyrektor szkoły podstawowej w Pisku oraz nauczyciel Petr Sikora. Do Gogolina przyjechały również dzieci ze szkoły podstawowej w Pisku, które w ramach projektu ,,Językowe potyczki”, spotkały się z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.

Spotkanie delegacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie z Burmistrzem Gogolina Joachimem Wojtalą oraz Piotrem Giecewiczem z Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie dotyczyło głównie współpracy transgranicznej i realizacji wspólnych projektów. Burmistrz Piska Věra Szkanderová, która pełni tę funkcję od niedawna, po raz pierwszy miała okazję zapoznać się z Gogolinem. Delegacja odwiedziła m. in. Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Gogolinie oraz gminne jednostki organizacyjne.

W ramach projektu „Językowe potyczki” dzieci z Piska i Gogolina wspólnie wzięły udział w lekcji matematyki, języka polskiego oraz zabawach sportowych. Ze strony czeskiej w lekcjach uczestniczyła Lenka Trombikova – nauczyciel matematyki i wychowania fizycznego, a ze strony polskiej nauczyciele PSP nr 3 w Gogolinie: Judyta Boruta oraz Mariola Malkusz. Po zmaganiach językowych zapoznały się z historią Gogolina i Góry Św. Anny. Atrakcją był również wspólny wyjazd do Parku Miniatur w Olszowej, gdzie dzieci zobaczyły najbardziej znane obiekty sakralne na świecie. W projekcie udział wzięły dzieci z klas 3 – 5, które w czeskiej szkole podstawowej uczą się języka polskiego, w ramach dodatkowego przedmiotu. Koordynatorem projektu po stronie polskiej jest dyr. PSP nr 3 w Gogolinie Kinga Kaptur.