Trzecie posiedzenie Rady Rozwoju Gminy Gogolin

Główna tematyka posiedzenia dotyczyła stanu edukacji oraz finansowania oświaty w gminie. W spotkaniu, które odbyło się 12 maja w Zespole Szkół w Gogolinie, udział wzięli: członkowie rady, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz, naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji UM w Gogolinie Irmgarda Żyła, Doradca Burmistrza Krzysztof Reinert oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Rozwoju Gminy Gogolin Andrzej Balcerek, a następnie głos zabrał Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który krótko przedstawił zebranym stan realizacji inwestycji w ostatnich trzech miesiącach. W dalszej części Irmgarda Żyła zaprezentowała członkom rady ogólne informacje dotyczące m.in. liczby placówek oświatowych w gminie oraz dzieci objętych opieką przedszkolną i realizujących obowiązek szkolny, wydatkach ponoszonych przez gminę na finansowanie oświaty oraz organizacji dowożenia uczniów do szkół. Irmgarda Żyła zwróciła uwagę na to, iż największym problemem, z jakim boryka się gmina, jest takie zbilansowanie wydatków na remonty i inwestycje, by obyło się to bez szkody na jakości kształcenia. Nie jest to możliwe bez dodatkowych nakładów finansowych, stąd wkład własny gminy. 

Krótkie prezentacje przedstawili również dyrektorzy placówek oświatowych, którzy omówili zarówno sukcesy, jak i trudności, z którymi na co dzień się spotykają. Elżbieta Nowak – dyrektor PP nr 1, zwróciła uwagę na park, w otoczeniu którego znajduje się przedszkole. Takie położenie niesie za sobą dużo korzyści, ale generuje też duże koszty, związane z zachowaniem zasad BHP w ogrodzie przedszkolnym. Dyrektor PP nr 3 Katarzyna Figiela zapoznała członków rady z autorskimi programami i innowacyjnymi działaniami, podejmowanymi przez nauczycieli, wskazała przy tym na niewielką ilość miejsca, jaką dysponuje placówka. Dyrektor PSP nr 2 w Gogolinie Renata Kochanowska zaprezentowała organizowane od lat i cieszące się sporym powodzeniem spotkanie integracyjne pn. „Podziel się uśmiechem”. Z drugiej strony, szkoły, do których uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością i dysfunkcjami, mają utrudnienia związane z dostosowaniem placówki do ich potrzeb. O sukcesach PSP nr 3, zwłaszcza w dziedzinie promowania zdrowia oraz ochrony środowiska, opowiedziała dyrektor placówki Kinga Kaptur. Dyrektor PSP w Malni Krystyna Tupko przedstawiła zebranym mechanizm dobrej i owocnej współpracy placówki z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz radą sołecką, a także parafią i szkołą w Mińsku; zwróciła również uwagę na problem podjęty przez dyr. Kochanowską, dotyczący dostosowania obiektów do dzieci z niepełnosprawnością. Dyrektor PSP w Kamieniu Śl. Tomasz Sochański wspomniał m.in. o bogatej współpracy szkoły z placówkami oświatowymi w Mainz i Pietrzykowicach, a także z kołem mniejszości niemieckiej i Agencją Rozwoju Lokalnego. Violeta Zajączkowska – dyrektor Zespołu Szkół w Gogolinie poinformowała radę, iż największym sukcesem placówki, jest fakt, iż pomimo spadku liczby urodzeń i związanym z tym spadkiem liczby uczniów w gimnazjum, na przestrzeni ostatnich 4 lat, liczba uczniów w liceum zwiększyła się o 80 osób. Świadczy to o tym, iż gogolińska szkoła jest chętnie wybierana przez młodzież i cieszy się dużym zainteresowaniem. Gogolińskie liceum wybierają również osoby spoza gminy, stąd pomysł dyrekcji na organizację internatu.

Po wystąpieniu dyr. Zajączkowskiej głos zabrał prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, który ukończył gogolińskie liceum. Ksiądz profesor pogratulował zmiany wizerunku szkoły oraz wysokiego poziomu infrastruktury, zwrócił przy tym uwagę na fundamentalne znaczenie poziomu kształcenia, a także zasugerował by większą wagę przykładać do nauczania lokalnej historii i kultury. Ruta Małek – Kubilas zaproponowała oświatowcom, by rozważyli podjęcie współpracy z organizacjami podatkowymi, gdzie gogolińska młodzież mogłaby nabyć praktyczne umiejętności, przydatne w dorosłym życiu. To nie ostatnie posiedzenie rady Rozwoju Gminy Gogolin dotyczące oświaty, ze względu na  wielowątkowość i ważność tematu; na co zwrócił uwagę przewodniczący rady Andrzej Balcerek, mówiąc: „jak będą kształcone nasze dzieci, taka będzie nasza przyszłość”.