Miasta partnerskie GOGOLIN – ŁODYGOWICE

W nadzieję ludzie orzą i w nadzieję sieją…

Jan Kochanowski

 

Miasta partnerskie GOGOLIN – ŁODYGOWICE

 

herblodygowice.jpeg

W dniu 18 października 2003 r. na okoliczność podpisania aktu o współpracy pomiędzy Gminami Łodygowice i Gogolin, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach, odbyła się uroczysta wspólna sesja rady Gminy Łodygowice i Rady Miejskiej W Gogolinie. Na sesji po tej okolicznościowych wystąpieniach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie – Stanisława Kurzeji oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Łodygowicach – Stanisława Steca, akt o współpracy partnerskiej podpisali: Tadeusz Handerek – Wójt Gminy Łodygowice i Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina.

 

Gmina Łodygowice usytuowana jest w Województwie Śląskim ma pograniczu Beskidu Małego, Śląskiego i Żywieckiego, położona w Kotlinie Żywieckiej na wysokości 350 m n.p.m. z dostępem do największego w tym regionie akwenu wodnego – Jeziora Żywieckiego. Gminę Łodygowice o łącznej powierzchni 3520 ha zamieszkuje około 13160 mieszkańców. W skład gminy wchodzą 4 miejscowości: Łodygowice, Pietrzykowice, Bierna, Zarzecze.

 

Podpisanie umowy sfinalizowało dwuletnie już kontakty pomiędzy przedstawicielami obu gmin. Celem nawiązanego partnerstwa jest stworzenie stałe popieranie wszechstronnych i bezpośrednich kontaktów oraz współpracy pomiędzy samorządami, mieszkańcami a w szczególności młodą generacją, w celu lepszego wzajemnego poznania się i nawiązania przyjaznych stosunków. Inicjatorami nawiązanej współpracy gmin byli Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina oraz Tadeusz Handerok – Wójt Gminy Łodygowice i Wojciech Kufel – Zastępca Wójta Gminy Łodygowice.

 

„Godność do wzajemnej pomocy, gotowości do bycia  bratem w każdej potrzebie.”

 

162_6277.jpeg

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala

oraz Wójt Gminy Łodygowice Tadeusz Handerek

 

162_6284.jpeg