Uroczyste przekazanie w OSP Zakrzów

30 kwietnia 2016 r. w OSP Zakrzów odbyła się uroczystość z okazji oficjalnego przekazania samochodu pożarniczego, zakupionego w 2015 roku. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz, sołtys Zakrzowa Elżbieta Banert, sołtys Dąbrówki Katarzyna Ledwig oraz członkowie OSP wraz z rodzinami.

Przecięcia wstęgi dokonał najstarszy stażem członek OSP Zakrzów druh Jerzy Tkocz, który służbę w OSP pełni już 55 lat. Dowód rejestracyjny oraz kluczyki Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala przekazał naczelnikowi OSP Zakrzów Łukaszowi Tomeczkowi, a ten wręczył je kierowcy samochodu – Andrzejowi Bekieszowi. Spotkanie było również okazją do świętowania Dnia Strażaka.   

Średni samochód pożarniczy został zakupiony ze środków dotacji przekazanej przez Gminę Gogolin, w wysokości 136 000 zł. Dodatkowo, z budżetu gminy zakupiony został także sprzęt na doposażenie samochodu na kwotę 14 000 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego wyposażono wóz w oprzyrządowanie o wartości ponad 20 000 zł.

Zakupiony samochód jest pojazdem używanym, wyprodukowanym w 1996 roku. Jest to wóz na podwoziu uterenowionym, posiadający zbiornik na wodę i środek pianotwórczy. Posiada autopompę dwuzakresową oraz wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia, a także sprzęt ratownictwa drogowego oraz do udzielania pierwszej pomocy.